Versterking van de Iraniërs in de diaspora

Er leven naar schatting 2-3 miljoen Iraniërs in de diaspora (buiten Iran) - hoewel het moeilijk is om dat precies te weten, en sommige schattingen gaan uit van 5 miljoen. Ze zijn verspreid over Noord-Amerika, Europa, Australië, de Perzische Golfstaten, Turkije, Azerbeidzjan en het bredere Midden-Oosten. Transform Iran bereikt Farsi-sprekers met het evangelie over de hele wereld. Velen hebben de Heer leren kennen na hun emigratie uit Iran. Kerken in 16 landen in de diaspora blijven Iraanse gelovigen versterken en toerusten, waar dan ook. Veel van de leden van onze kerken in de diaspora zijn actief betrokken bij de zending om Iran te bereiken voor Christus. Het is voor hen een grote bron van bemoediging dat zij hun land kunnen blijven dienen, zelfs als zij er fysiek niet bij kunnen zijn.

Eén manier waarop wij de Kerk in de diaspora versterken is door gelovigen samen te brengen in conferenties waar wij hen helpen dieper te groeien in hun liefde voor en begrip van het Woord van God, en in hun relatie met de Heer. In mei 2022 kwam 222 de kerk in Wenen, Oostenrijk, bijeen voor een dergelijk evenement. Na verscheidene dagen van gemeenschap, aanbidding en onderwijs, is dit wat zij te zeggen hadden:

"Maggie en ik zijn in Wenen aangekomen voor een week met de leiders van de kerk; voor strategische planning voor 2022-2025, en ook voor de opbouw van hun kerk in een 3-daags seminar. Het is echt een gezegende tijd! We bereiden twee trouwe leiders voor op de wijding. Er is groot werk te doen in Oostenrijk. Ds Vigen en Lida zijn visionaire leiders." - Ds Lazarus, hoofdspreker op de conferentie; voorzitter van Transform Iran

"Op de conferentie werd ik eindelijk bevrijd van mijn verslaving aan nicotine en het roken van sigaretten. Ik zal nooit de genade van God in mijn leven vergeten en het wonder dat mij hier op de conferentie is overkomen." -Mohammad

"Ik kwam weg met een diep verlangen om steeds dichter bij Jezus te zijn en Hem meer eer te geven. Ik besefte ook hoe belangrijk het voor mij is om vruchtbaar te zijn in mijn leven. Ik wil Jezus Christus elke dag meer en meer verheerlijken in mijn leven. Ik weet dat de gemeente in Wenen mij bij dit alles enorm helpt, ijzer scherpt ijzer zodat we elkaar kunnen slijpen en bemoedigen zodat we elke dag meer en meer tot zijn eer kunnen leven." -Omid

"We ervoeren echt dat nieuwtestamentische sterke gevoel van 'samen zijn' en samen het brood breken en samenzijn. Ik kwam met een zware last en ging weg met een verlichte, verfriste geest. Mijn man en kinderen en ik - als gezin - waren enorm gezegend en samengebracht door deze tijd. Het geheel bracht zo'n grote vreugde en vrede in mijn leven." -Farnaz

"Dit seminar voelde voor mij als een doop. Het was als een weer tot leven komen. Ik was zwak geworden en verschrompeld en ik voelde dat mijn geestelijke ogen weer werden geopend. En die ijver en vreugde in mijn verlossing kwamen weer terug. Toen ik thuiskwam, voelde het alsof ik een andere Maryam was die de deur opendeed! Ik voelde dat ik daar binnenkwam met een heel andere geest; een getransformeerde, genezen, vredige geest, met een vertrouwen en hoop op mijn Heer die ik verloren had. Ik ben terug in het huis dat ik 3 dagen geleden verliet, maar ik ben nu een nieuw mens. Ik kan het je niet eens beschrijven!" -Maryam

"Ik had alle hoop verloren door alle strijd die we moesten leveren, met een slechte gezondheid, met Covid, met mijn familie in Iran. Ik was depressief. Ik had alle interesse verloren om bij anderen te zijn. Ik was vol verdriet en woede; in een permanente slechte stemming. Maar ik gaf mijn hart weer aan Jezus. Ik sloot een nieuw verbond met Hem. Ik had berouw over al mijn zonden. God liet me in die paar dagen zien, dat er iets bevroren was in mij; alsof je alle liefde zou nemen en het in een ijsbak zou gieten en invriezen. Er was een blokje ijs en daarop stond het woord 'liefde'. En in deze dagen, hoe meer ik het Woord van de Heer hoorde dat over mij werd onderwezen en gesproken, zag ik dit

ijs in mijn geest langzaam smolt en die wateren als water over me heen stroomden. En het woord 'liefde' bleef over me uitgestort worden." -Sonos

"Ik was geestelijk een puinhoop. Ik had veel problemen. Ik had een echte vermoeidheid. Onbehulpzame gedachten sleepten me naar beneden. Tijdens de conferentie voelde het alsof ik helemaal opnieuw geboren werd. Het waren jaren dat ik van binnen vast zat/ geblokkeerd was. Ik had niet goed kunnen huilen of lachen. Maar in dit seminar kon ik vanuit het diepst van mijn hart huilen, lachen... emoties werden losgelaten en stroomden weer in mij! De Heilige Geest raakte al onze harten en levens aan en onze vriendschap met Hem werd versterkt en vernieuwd. Ik voelde het als nooit tevoren.

De problemen in mijn hart werden aangepakt. Mijn hele gezicht veranderde. Mensen zeiden dat de uitdrukking op mijn gezicht voorheen helemaal gesloten was en dat je kon zien dat ik geestelijk helemaal vast zat - zelfs in de kleur van mijn gezicht. Maar achteraf, zelfs degenen die er niet bij waren geweest, merkten ze op hoeveel opener, vol kleur en leven mijn hele gezicht was!" -Ahmadreza

Lazarus bemoedigt een van de jongeren in de kerk in Wenen, Oostenrijk
Deel
Het rimpeleffect van een veranderd leven

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.