Vluchtelingen en de vervolgde kerk

Liefde is praktisch. Toen Jezus predikte over het koninkrijk der hemelen, voedde en genas hij ook de mensen. Het Nieuwe Testament staat vol voorbeelden van het lichaam dat zorgt voor mensen in nood, vooral binnen de familie van God. Transform Iran steunt christelijke vluchtelingen in het Midden-Oosten en vervolgde christenen in Iran met praktische en pastorale middelen. 

Het stichten van en toezicht houden op honderden kerken in een land dat met zulke zware vervolging te maken heeft, is een zware verantwoordelijkheid. Wij beschermen het fysieke leven van de christenen in Iran door een zorgvuldig beheerd veilig netwerk van kerken te bieden, gebaseerd op tientallen jaren ervaring in de ondergrondse kerkbeweging. Onze communicatie is doordacht en het netwerk wordt zorgvuldig bewaakt. Wij geven training en advies over veiligheidsprotocollen en bidden voortdurend voor de gelovigen die in Iran werken. 

Als het misgaat, komen wij op voor de gevangenen en helpen wij degenen wier leven in gevaar is, te ontsnappen. Wij voorzien dan in hun onmiddellijke behoeften en brengen hen terug naar veilige plaatsen buiten Iran. Bijna zonder uitzondering zijn deze gelovigen nog steeds in beeld bij de mensen in Iran. Ze ontsnappen met een zwaar hart, onzeker over hoe ze ooit weer invloed kunnen uitoefenen op deze grote natie. Eenmaal gevestigd, kunnen wij hen nieuwe mogelijkheden geven om te dienen via een van ons netwerk van bedieningen van buiten Iran. Dit is een enorme bron van kracht en bemoediging voor deze anders zo verslagen gelovigen. Als vluchtelingen moeten zij veel nieuwe hindernissen nemen, vooral met betrekking tot juridische papieren, registraties, arbeidsrechten, toegang tot onderwijs en aanvragen voor toelating tot een land in het Westen. Ons team kan met dit alles helpen. 

Transform Iran helpt deze vluchtelingen ook met elementaire levensbehoeften, van kleding, voedsel en medische hulp tot brandstof om hun huizen in de winter te verwarmen. Velen zijn ontsnapt met slechts een kleine koffer (als dat al zo is!). We helpen hen ook waar mogelijk werk te vinden (beperkende mogelijkheden voor vluchtelingen). Waar we de financiële mogelijkheden hebben, nemen we zo veel mogelijk mensen zelf in dienst - er is zeker nog veel te doen in het hele ministerie. Alle opleidingen die nodig zijn (IT, webdesign, TV-productie...) worden door ons eigen team gegeven. 

De vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten is reëel. De inflatie bereikt duizelingwekkende hoogten (de jaarlijkse inflatie in Turkije bedraagt meer dan 80% in 2022 -Reuters) en de mogelijkheden voor vluchtelingen zijn schaars. Transform Iran wil achter onze broeders en zusters staan die al zoveel hebben opgeofferd. 

Er is geen andere manier om het te zeggen. Je hebt mijn leven gered.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.