Ik verloor 3 kinderen voor Christus en won honderden discipelen

“En iedereen die omwille van mij huizen of broers of zussen of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers heeft verlaten, zal honderd keer zoveel ontvangen en het eeuwige leven beërven. Matteüs 19:29

Na Meesha’s (niet haar echte naam) wonderbaarlijke bekering begint ze in het geheim de Bijbel te lezen. Als ze de woorden van Jezus leest: God vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen, wordt ze overmand door de genade om diegenen te vergeven die zoveel pijn in haar leven hebben gebracht.

Nadat ik tot Christus kwam, veranderde er zoveel!

Door de kracht van Zijn Woord. God goot Zijn helende, vergevende Geest in mij en ik was in staat om de mensen die mijn familie hadden vermoord volledig te vergeven.

Ik was ziek en God genas me. Hij bevrijdde me van mijn verslaving aan pillen en andere middelen. Wat er ook om me heen gebeurde, ik kon God steeds beter voelen en ik leerde Hem elke dag dieper kennen.

Maar Meesha’s vaders familie was nog steeds moslim en het was gevaarlijk voor haar om christen te zijn. Desondanks heeft Meesha moeite om haar groeiende geloof te verbergen. Ze moet zich verstoppen in de badkamer om haar Bijbel te lezen. De familie van haar vader is elke dag in haar huis. Ze is voortdurend alert. Met elke dag die voorbijgaat, wordt het steeds moeilijker om haar geloof te verbergen.

“To live is Christ and to die is gain”

Ze realiseert zich dat niets anders dan Jezus haar echt gelukkig kan maken. En ze wil koste wat het kost voor Hem leven.

Ik kwam op een punt dat er geen leven meer mogelijk was.

“Mijn kinderen waren ouder en woonden op zichzelf. De eenzaamheid greep me aan. Ik wist niet precies waarom, maar de stem in mij zei dat ik naar Turkije moest gaan. De kosten waren hoog. Ik zou mijn kinderen niet kunnen zien. Zij begrepen mijn geloof niet en als ik ontdekt zou worden, zouden zij ook gevaar lopen.”

“Het was een moeilijk seizoen voor me, maar ik wist dat ik onder christenen moest leven. Ik wist niet wat voor zegen me daar te wachten stond! Ik had een ontmoeting met ds. Lazarus van Transform Iran. Hij zorgde ervoor dat ik goed werd voorgegaan en ondersteund. Ik heb een kerk geplant in een stad in Turkije met de steun van Transform Iran. Ik herinner me de emotie van dit alles. Het gewicht van de verantwoordelijkheid! “Heer, ik ben ontsnapt met alleen mijn eigen leven en ik weet niet wat ik met deze mensen aan moet! Ik kan niet eens mijn eigen problemen oplossen. Hoe kan ik anderen helpen?”

Maar ik was ZO verliefd op Christus dat ik weigerde toe te staan dat mijn eigen zwakheden een oorzaak van struikeling voor andere gelovigen zouden zijn. Ik was vastbesloten om Hem met alles te eren!

Het waren zware dagen en ik huilde veel onder vier ogen. Ondanks het verdriet in mijn hart begon ik te dienen en God gebruikte me.

“Hij leidde me naar een andere stad waar ik een andere kerk plantte. Nu dien ik daar en via onze kerk ook in Iran! Ik discipel ongeveer 195 mensen in Iran.

Ik ben misschien mijn 3 natuurlijke kinderen kwijtgeraakt, maar God heeft me in plaats daarvan honderden geestelijke kinderen gegeven!

Luister naar Meesha over haar verhaal en de noodzaak van bijbelvertalingen in de etnische talen van Iran

Intimacy Through Persecution

“Als ik niet van mijn kinderen vervreemd was geweest, zou ik God nooit als mijn Vader hebben begrepen zoals ik dat nu doe. Ik zou niet met mijn hele wezen hebben begrepen hoe Hij achter de verlorenen aanzit. Hoe Zijn ogen het verlorene zoeken! Er was zoveel pijn, maar ik heb er de beste lessen van mijn leven uit geleerd. Ik leerde hoe ik met God kon praten en Hem kon horen spreken. Ik leerde hoe ik volledig op Hem kon vertrouwen. Zonder mijn regelmatige bovennatuurlijke ontmoetingen met God zou ik die moeilijke jaren niet hebben overleefd. Ik weet nu zonder enige twijfel dat NIEMAND mij kan scheiden van de liefde van Christus.”

God blijft me leiden met dromen en visioenen. Hij vertelt me wie ik moet bellen en wat ik moet zeggen. Veel van mijn familieleden zijn nu tot Christus gekomen. Het fruit blijft groeien! Het is nu tijd dat mijn stam Jezus leert kennen!

Meesha is de eerste vrouwelijke pastor van haar bevolkingsgroep. Ze heeft het voorrecht gehad om in het Bijbelvertaalteam te mogen werken, maar ook als voorganger, kerkplanter en mentor.

Ik kijk uit naar de dag waarop mijn volk de Bijbel in onze eigen taal zal hebben.

Met jouw gift kunnen we miljoenen Iraniërs bereiken met een eerste vertaling van het Woord van God in hun eigen ‘hart’taal.

Share
Hoe de jacht op Allah een moslimmeisje naar Jezus leidde Apologen voor Iran opleiden

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.