Ons werk

Het evangelie verkondigen, kerken planten, gelovigen discipelen maken, leiders ontwikkelen, een land transformeren

Ons brede scala aan projecten en initiatieven ondersteunt allemaal de drie kernpijlers van evangelisatie, discipelschap en transformatie.

Humanitaire hulp of christelijke missie?

Wij geloven dat christelijke zending praktisch en relevant is en voorziet in echte behoeften voor echte mensen.

We bieden voedsel voor de hongerigen, warme kleding en schoenen in de winter, medische en juridische ondersteuning, pleitbezorging en een hele reeks humanitaire hulp om ervoor te zorgen dat we op een praktische en zinvolle manier liefde kunnen bieden aan de gekwetste mensen in Iran en aan Iraanse vluchtelingen in de omringende landen.

Met hoge cijfers van verslaving, depressie, zelfmoord, misbruik, prostitutie, verwaarlozing en armoede is het volk van Iran een volk dat pijn lijdt en op veel manieren vergeten wordt.

Transform Iran wordt gedreven door een diepe liefde voor het volk en de natie van Iran. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat het christelijke evangelie hoop, genezing en leven biedt, zijn we ons ook bewust van de acute behoefte aan praktische actie om in dringende behoeften te voorzien. Het grootste deel van de hulp die we bieden wordt gefinancierd door christenen die in Iran wonen en die in hun eigen gemeenschap middelen inzamelen en zelf praktische hulp bieden aan mensen in nood.

Dit is liefde. Dit is liefde die een natie zal transformeren.

Impact

Lees over de impact van ons werk aan de hand van individuele getuigenissen. Filter op je interessegebied om te zien wat de Heer vandaag in Iran aan het doen is.

Lees

Leer

Leer meer over het leven in Iran, de geschiedenis, de mensen en de behoeften. Wat zijn de problemen waar Iraniërs vandaag de dag mee te maken hebben? Geweldig hulpmiddel voor gebedsstrijders.

Leer

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.