Prostitutie, minderjarige huwelijken en verslaving in Iran

De prostitutie in Iran begint vanaf de leeftijd van 12 jaar. 25% van hen zijn studenten (dat kunnen basis- en middelbare scholieren zijn), 20% universiteits-/universiteitsstudenten, 10% freelancers en 7-8% kantoorpersoneel. Volgens The Welfare Organization, AIDS Research Center in Iran, zijn maar liefst 50% van de Iraanse prostituees huisvrouwen (en de meesten zijn twintigers). Prostitutie is doorgedrongen in het weefsel van de familie. Dochters treden in de voetsporen van hun moeders.

27-jarige vrouwen genaamd 'Khaleh' worden pooiers en runnen de zaak. Meestal werken weggelopen meisjes uit andere steden (13-30 jaar) voor hen. Deze meisjes krijgen een kwart betaald van wat khale's krijgen. Begin 2010 zei het hoofd sociologie van Iran dat de leeftijd voor prostitutie is gedaald tot 8-10 jaar. De jongeren van Iran worden bestolen.

Deze hedendaagse slachtoffers runnen hun "business" online. Socioloog Zhaleh Shaditalab bevestigde 13 jaar geleden al dat 42% van deze vrouwen hun klanten vinden via sociale media, 25% via de telefoon en slechts 22% op straat.

Hoewel prostitutie in Iran formeel illegaal is, staan er geen echte straffen op. Officieel, in artikel 638 van het Islamitisch Wetboek van Strafrecht, wordt iemand die in het openbaar doet alsof hij een haram daad verricht, naast de straf veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 dagen tot 2 maanden of tot 74 zweepslagen. De doodstraf kan ook worden opgelegd voor prostitutie als de vrouw in kwestie getrouwd is. In dat geval kan ook de klant worden geëxecuteerd.

Maar ondanks dit risico floreert de sekshandel in de straten van de grote steden van Iran. Degenen in deze business hebben een andere kijk op de wet en de wetgever. Zij zeggen dat rechters oordelen naar persoonlijke smaak zodat er geen goed strafrechtelijk evenwicht is tussen de verkoper en de klant. Ze beweren dat ze ongezien zijn. In het ergste geval betalen ze de agenten om.

Maar er bestaat ook een gelegaliseerde vorm van misbruik in Iran: het tijdelijke huwelijk. Volgens de wet kan een man een vrouw (of meisje) meenemen naar een religieus leider, en om een zegen vragen over zijn 'tijdelijke' huwelijk. Dit huwelijk kan zo kort zijn als een uur, of misschien een week. Zodra zijn tijdelijke huwelijk (bekend als Sighe) is gezegend, kan hij relaties hebben met het meisje of de vrouw en dat alles binnen de wettelijke grenzen. Er zijn weinig praktische beperkingen wat betreft de leeftijd van het meisje.

Maar prostitutie is niet de enige manier waarop jonge meisjes in Iran geconfronteerd worden met seksuele trauma's en misbruik. Volgens Iran Wire zijn er de afgelopen acht jaar in Iran meer dan 1 miljoen vrouwelijke kindhuwelijken geregistreerd. Dit omvat 13.500 huwelijken met meisjes jonger dan 13 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het werkelijke aantal veel hoger, aangezien veel huwelijken buiten de boeken om worden gesloten. Dit is een vijfde van alle huwelijken in Iran!

De Iraanse Burgerlijke Registratie Organisatie meldde dat in 2021 het aantal huwelijken waarbij meisjes onder de 18 jaar betrokken waren, in dat jaar met 9.000 is toegenomen tot 118.000 bekende gevallen. De verhouding tussen kinderhuwelijken en totale huwelijken is nu 21,15 procent (het hoogste sinds 2014). Het hoogste aantal geregistreerde kindhuwelijken in Iran was in 2014, met bijna 170.000 bekende gevallen (meer dan een derde van alle in dat jaar geregistreerde huwelijken). Elk jaar worden honderden baby's geboren bij moeders van 10-14 jaar.

Het hoogste percentage kinderhuwelijken in het land vindt plaats in de provincie Noord-Khorasan, waar alleen al in de afgelopen jaren duizenden huwelijken van meisjes zijn geregistreerd - sommigen nog maar 10 jaar oud.

Veel Iraanse slachtoffers van seksueel misbruik belanden in een drugsverslaving. Dit is heel gebruikelijk. Iran heeft een ernstig drugsprobleem. Officiële statistieken over het aantal drugsverslaafden lopen sterk uiteen. Wij schatten 4,4 miljoen

hoewel wij verwachten dat het werkelijke cijfer hoger ligt. Aangenomen wordt dat 35-40% van alle in Afghanistan geproduceerde opiaten naar Iran wordt gesmokkeld.

Is het een wonder dat vrouwen in Iran alarmerend hoge percentages verslaving, overdosis, depressie en zelfmoord hebben.

Bid voor Iraniërs die getroffen zijn door de trauma's van misbruik en verslaving. Bid voor genezing en hoop. Bid voor een uitweg. Bid voor de bediening van Pearl of Persia terwijl het zich richt op het bereiken van deze sector van de samenleving.

Deel
De islamitische regering van Iran - een overzicht De werkende kinderen van Iran

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.