Hoe moeten christenen bidden tijdens Ramadan 2024?

Wat is de Ramadan?

Elk jaar tijdens de Ramadan (de negende maand van de islamitische kalender) brengen moslims over de hele wereld tijd door in strenge religieuze toewijding als ze hun gedachten opnieuw richten op hun spiritualiteit en op een bewustzijn van Allah en hun verantwoordelijkheid om hem te behagen. Deze toewijding aan en zelfs het verlangen naar acceptatie door Allah drijft moslims gedurende de hele maand Ramadan. In 2024 begint de Ramadan op de avond van zondag 10 maart en eindigt op dinsdag 9 april.

Er zijn meer dan 1,9 miljard moslims die bijna 25 procent van de wereldbevolking uitmaken. 49 landen hebben een moslimmeerderheid. Dit is een belangrijke tijd voor christenen om te bidden: een maand lang zullen meer dan 1,9 miljard moslimbewoners zich concentreren op hun bewustzijn van God en hun toewijding om hem te behagen en te gehoorzamen.

De Ramadan biedt christenen een unieke gelegenheid om hun moslimburen te gedenken en voor hen te bidden. Het is ook een provocerende uitdaging voor volgelingen van Christus als het gaat om hun eigen geestelijke disciplines, met name bidden en vasten.

Ramadan en de 5 pilaren van de islam

Moslim Vasten

Vasten is een van de vijf zuilen van de Islam. Tijdens de 28-30 dagen van de Ramadan, van het eerste licht tot zonsondergang, onthouden bijna een miljard moslims zich van alle vormen van eten en drinken en van elk plezier dat hen zou afleiden van hun religieuze focus. Het doel is gehoorzaamheid en onderwerping aan Allah, toewijding aan hun geloof en boete doen voor de zonden van het voorgaande jaar. Alleen reizigers, kinderen, zwangere/borstvoedende/menstruerende vrouwen en zieken en ouderen zijn vrijgesteld van de oproep om te vasten, hoewel ze nog wel deelnemen aan het gebed en de gezamenlijke bijeenkomsten.

Moslim Gebed

Het gebed is een van de vijf zuilen van de Islam. Moslims besteden speciale aandacht aan hun gebedsleven tijdens de Ramadan. Velen voegen een zesde gebed toe aan hun gebruikelijke nachtelijke gebeden, bidden vaker (soms de hele nacht door) en komen elke dag met anderen samen in de moskee voor het gebed bij zonsondergang.

De nacht van de macht (Layat al-Qadr)

De laatste 10 dagen van de Ramadan zijn een hoogtepunt. De intensiteit neemt gedurende de maand toe. Dit is een tijd die volgens moslims ‘Layat al-Qadr’ (de Nacht van de Macht) omvat, toen Mohammed de Koran goddelijk zou hebben ontvangen. Gebeden zijn in deze tijd bijzonder belangrijk.

Moslim aalmoezen

Een aalmoes is een van de vijf zuilen van de Islam. Moslims worden opgeroepen om de armen te gedenken en aan hen te geven. Tijdens de Ramadan geven velen het geld dat ze aan voedsel zouden hebben besteed aan de armen.

In moslimlanden en onder moslimgemeenschappen is de Ramadan zowel gemeenschappelijk als persoonlijk. Bedrijven zullen minder uren gaan werken en gezinnen zullen samenkomen om te genieten van uitgebreide maaltijden terwijl ze hun vasten verbreken bij zonsondergang.

Wat moeten christenen doen tijdens de ramadan?

Als je moslimvrienden hebt, respecteer dan hun vasten. Vraag hen ernaar met een oprecht verlangen om de betekenis, de meest betekenisvolle aspecten voor hen en hun persoonlijke ervaringen te begrijpen. Bid en zoek naar mogelijkheden om je geloof te delen. Nodig hen uit voor een avondmaaltijd (iftar) voor het verbreken van het vasten van de dag. Vraag God om je te vullen met bovennatuurlijke liefde voor je moslimvrienden en wanneer de tijd rijp is, deel dan je geloof met hen.

Wees altijd bereid om een antwoord te geven aan iedereen die je vraagt om de reden te geven voor de hoop die je hebt. Maar doe dit met zachtheid en respect.

1 Petrus 3:15

Bid! Dit is een grote tijd van ontwaken, spirituele honger en opening onder moslims. Bid dat God tot hen zal spreken terwijl ze vasten en bidden.

Christelijk Gebed – Wat te bidden tijdens Ramadan 2024

Praktische richtlijnen voor het bidden tijdens de Ramadan:

  • Overweeg om een specifiek tijdstip te kiezen. Misschien kun je zelfs een herinnering instellen, zodat je net als moslims over de hele wereld een oproep tot gebed ontvangt en een paar minuten voorbede voor hen kunt doen.
  • Bid dat ze, terwijl ze Allah (wat letterlijk ‘God’ betekent in het Arabisch) proberen te behagen, Jehovah God zullen vinden en door Zijn liefde zullen worden getransformeerd. Moslims vertellen regelmatig over hoe Jezus hen ontmoette toen ze tot Allah baden. “Zoek en je zult vinden.” Matteüs 7:7
  • Bid voor bovennatuurlijke ontmoetingen in deze spiritueel geladen tijd. Moslims vertellen regelmatig over de verschijning van Jezus in hun dromen en zelfs in visioenen. Moslims zijn zich vooral bewust van hun dromen tijdens de Ramadan, omdat ze geloven dat dromen een directe manier zijn waarop Allah zich kan openbaren. Bid dat Jezus Zichzelf rechtstreeks aan hen openbaart door middel van dromen en visioenen.
  • Bid voor meer honger naar waarheid en zelfs nieuwsgierigheid naar het evangelie. Bid dat degenen die op andere momenten misschien gesloten waren voor het evangelie, open zullen staan om het te horen. Bid dat als ze lichamelijke honger ervaren in een daad van toewijding en gehoorzaamheid, dat hun geestelijke honger wordt gewekt en dat ze op zoek gaan naar een manier om die honger echt te stillen. “Jezus zei tegen hen: ‘Ik ben het brood des levens'”. Johannes 6:35
  • Bid voor christenen in moslimlanden. Bid voor hun veiligheid, bid voor hun bovennatuurlijke getuigenis. Bid dat moslims volgelingen van Jezus ontmoeten en bevriend raken deze Ramadan. Bid voor vrijmoedigheid, zalving en wijsheid over de christenen terwijl ze hun geloof delen. “Jullie zijn het licht van de wereld” Matteüs 5:14
  • Bid voor christenen met moslimvrienden. Bid voor nieuwe mogelijkheden in deze tijd van spirituele openingen en ontwaken.
  • Bid voor toegang tot het evangelie. Er zijn nog steeds honderden miljoenen moslims die onbereikt blijven – velen hebben de Bijbel niet in hun eigen hartstaal. Bid dat het evangelie doordringt tot deze bevolkingsgroepen. Bid voor hen die werken aan Schriftvertaling om wonderbaarlijke doorbraken te ontvangen in hun projecten. Bid dat er kerken worden opgericht die zullen groeien en zich zullen vermenigvuldigen.
  • Bid voor moslims in nood. Er is een verwoestend grote groep moslims die worstelt met armoede, ontwrichting en de nasleep van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (van oorlogen tot hongersnoden en aardbevingen). Bid voor vrede. Bid voor praktische hulp om mensen in nood te bereiken.
  • Bid voor moslims direct na de Ramadan. Velen komen gedesillusioneerd weg – ofwel omdat ze het spirituele hoogtepunt en het samenkomen van de gemeenschap missen, ofwel omdat ze zich gedurende het seizoen schuldig voelen over hun eigen gebrek aan vroomheid. Ze komen misschien weg met vragen over de hele praktijk. Bid opnieuw voor een openheid voor het evangelie en voor verlossing voor degenen die de grote vragen stellen na zo’n belangrijk religieus festival.

Is dit niet het soort vasten dat ik gekozen heb: om de ketenen van onrecht los te maken en de koorden van het juk los te maken, om de onderdrukten te bevrijden en elk juk te verbreken? Is het niet je voedsel delen met de hongerigen en de arme zwerver onderdak geven – als je de naakten ziet, hen kleden en je niet afkeren van je eigen vlees en bloed?

Jesaja 58:6-7

In Iran wonen meer dan 85 miljoen moslims. Veel Iraniërs keren zich af van de islam en zijn op zoek naar een betere manier.

Published on
28 februari 2024
Share
Iraans Nieuwjaar en de Haft Gezien Geschiedenis van Iran: Reis van oude rijken naar de moderne Islamitische Republiek

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.