Geletterdheid en de Bijbel: Iraniërs verdienen meer: Medium

Door Lana Silk

Elke bevolkingsgroep, ongeacht sociale status, opleiding of etniciteit, zou de kans moeten krijgen om het evangelie in hun eigen ‘hartstaal’ te horen, zodat ze de kans krijgen om veranderd te worden door de liefde van Christus.

Maar met duizelingwekkende percentages analfabetisme in het grootste deel van Iran en een overheersende regering die etnische gemeenschappen onderwerpt en culturele expressies en diversiteit ontmoedigt (wat effectief bijdraagt aan het uitsterven van sommige van deze talen), zijn de mensen van Iran in het nadeel als het gaat om hun geletterdheid van Gods Heilige Woord. Deze onderwerping van etnische culturen en talen is de reden waarom veel afscheidingsbewegingen in Iran aandringen op afscheiding van Teheran – zodat ze hun bedreigde culturele identiteit kunnen behouden.

Analfabetisme in Iran en Gods Woord

Hoewel Farsi, ook wel Perzisch genoemd, de officiële taal van Iran is, spreekt meer dan de helft van de bevolking deze taal thuis niet of beschouwt het als hun moedertaal. Etnische minderheden die in straatarme, afgelegen gebieden leven, vormen een hoog percentage van de bevolking van het land. Ze spreken andere talen en dialecten. Velen moeten het onderwijs verlaten om als kind al de kost te verdienen, wat leidt tot een hoge graad van analfabetisme, vooral in de belangrijkste geschreven taal (Farsi) die elders in het land wordt gebruikt.

Van de 39 talen die het meest gesproken worden in Iran, hebben er slechts vier (Farsi/Perzisch, Armeens, Assyrisch en Azeri) de Bijbel nauwkeurig en succesvol vertaald – waardoor miljoenen Iraniërs zonder bijbels in hun eerste taal achterblijven (of met gebrekkige vertalingen). Dit is zeer problematisch als we bedenken dat God het duidelijkst tot onze harten spreekt in onze eerste taal, de taal waarin we het best geletterd zijn. Op hun beurt blijven talloze Iraniërs achter zonder authentieke hartsverbindingen met Gods Woord.

De regering van Iran heeft een agenda om de mensen onder controle te houden en het gebruik van taal is daar een belangrijk element van.

Verlossende hoop voor alle Iraniërs

Toch is er hoop. Veel moslims uit etnische minderheden zijn bereid om te helpen bij het vertalen van de Bijbel in deze risicotalen omdat ze het zien als een strategische investering in hun eigen unieke cultuur en ons willen helpen terwijl wij – zoals zij het zien – werken aan het behoud van hun moedertaal. Vervolgens nemen we deze vertaalde geschriften en maken we audiodramatisaties met authentieke etnische muziek, gespeeld op hun eigen etnische instrumenten. Dit is een cruciale stap om de meest verspreide, gemarginaliseerde en ongeletterde bevolkingsgroepen in deze diverse gemeenschappen te bereiken. De audioteksten worden via de radio uitgezonden en zijn ook online toegankelijk.

Dit is bemoedigend, niet alleen voor de minder geletterde bevolkingsgroepen in Iran, maar ook voor degenen die zich inzetten om het Woord van God aan alle Iraniërs te brengen. De Bijbel is krachtig – het is het levende, ademende Woord van God, scherper dan welk tweesnijdend zwaard ook, in staat om door de natuurlijke scheiding van ziel en geest heen te prikken (Hebreeën 4:12). Omdat het Woord zo levend is, konden de harten en geesten van deze moslimvertalers openstaan voor het aannemen van Jezus Christus als hun Verlosser. En sommigen vinden Christus al terwijl ze het Woord vertalen.

Daarom is er hoop voor iedereen – zelfs voor degenen in de hogere echelons van het Iraanse gezag – om het evangelie te ontvangen, voor altijd veranderd te worden en de natie te transformeren. Gods liefde, autoriteit en genade is genoeg. De sleutel tot het kennen en ontvangen van deze vrijheid zijn de waarheden in Zijn Woord.

We hebben allemaal de hoop nodig die geworteld is in Gods Woord. Daarom is het van het grootste belang dat de Bijbel in elke taal wordt vertaald. Het belang van de verbinding van de Geest via de moedertaal wordt zelfs in het Woord van God benadrukt toen de Heilige Geest de mensen op de Pinksterdag vervulde (Handelingen 2:8).

Om dit in perspectief te plaatsen: een van onze gemeenteleden was ongelooflijk ontroerd toen ze de Bijbel hoorde in haar moedertaal, Laki. Ze was al gelovig, maar ze had het Woord van God nog nooit gehoord in haar eerste taal – de taal van haar hart. Toen ze het Evangelie van Johannes voor het eerst in het Laki vertaald hoorde, was ze tot tranen toe geroerd. Huilend zei ze herhaaldelijk: “Ik heb die woorden nog nooit gehoord in Laki.”

Een andere jongeman (16 jaar) sprak Arabisch-Khuzestani als moedertaal. Hij had nooit toegang gehad tot het Woord in zijn hartstaal. In plaats daarvan las hij het in het Farsi en Arabisch, waar hij maar net voldoende kon lezen en schrijven. Nadat hij de woorden van Jezus in zijn vloeiend Arabisch-Khuzestani had gelezen, begreep hij de Schrift met een nieuwe helderheid: “Voor het eerst begrijp ik de tekst die ik lees volledig. Ik begreep Perzische teksten of andere Arabische dialecten niet in deze mate.”

De Bijbel is het tastbare Woord van God. Als we in staat zijn om Zijn stem uit Zijn Woord te kennen – vooral als het in de taal is die wij het beste begrijpen – kunnen de diepten van onze harten het hart van Jezus op zo’n speciale, persoonlijke manier ontmoeten. Zijn hart kennen is wat ons van binnenuit transformeert.

“Dus wij allemaal, bij wie de sluier is weggenomen, kunnen de glorie van de Heer zien en weerspiegelen. En de Heer – die de Geest is – laat ons steeds meer op Hem lijken naarmate we veranderen naar zijn glorieuze evenbeeld.” 2 Korintiërs 3:18

Onze harten voor Iran doen ertoe

We blijven hopen dat meer ministeries zich zullen inspannen om de verspreiding van deze Bijbelvertalingen in “harts-taal” voor het Iraanse volk te ondersteunen – zodat heel Iran de echte Jezus leert kennen, hun levens nieuw worden gemaakt en ze echte vrijheid ervaren in Gods Woord.

Terwijl we bidden voor Iran in deze tumultueuze tijden, laten we bidden voor degenen die vertalen, dat ze de waarheid van Gods Woord overbrengen, dat ze zelf getransformeerd worden en dat degenen die de Schrift in hun eigen moedertaal ontvangen voor altijd veranderd zullen zijn.

Gods glorie wordt ontsloten uit de pagina’s van Zijn Woord. Laten we dan Zijn Woord – deze heilige schat – royaal delen , door anderen te helpen met de beste vorm van de beste bron die ze ooit zouden kunnen ontvangen, door bedieningen met dit doel en deze bekwaamheid te ondersteunen en door te bidden voor alle mensen in het proces van deze heilige alfabetiseringsbeweging.

Maar wij hebben deze schat in kruiken van klei, om te laten zien dat de overtreffende kracht van God is en niet van ons.” 2 Korintiërs 4:7

Oorspronkelijk geplaatst op: Medium.

Published on
30 maart 2023
Share
Waar is de gerechtigheid voor de vrouwen van Iran: Medium Taliban zet premie op Afghaanse christenen: Zendingsnetwerk Nieuws

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.