Arvsgåvor

Med arvssamling avses donationer som stödjare planerar att ge till en ideell organisation efter sin död. Det kallas också ofta för planerade donationer eftersom givarna ofta planerar dessa gåvor flera år innan de delas ut till de utsedda parterna.

Arvs- eller planeringsgåvor kan vara monetära eller i form av tillgångar eller till och med en välgörenhetsränta eller en trust.

Varje gåva är unik för dig och kan till och med innehålla bestämmelser om hur donationen ska användas. Arvsgåvor kan stödja en ideell förenings uppdrag under många år framöver och hedrar arvet från donatorn som gav bidraget.

Även om fördelarna för den ideella organisationen är uppenbara, finns det också fördelar för donatorerna, bland annat genom att donatorn får ett arv och många skatteförmåner för sina familjer som kan delta.

Arvsgåvor fastställs tillsammans med din advokat och är knutna till ditt testamente. Det kan ta sig många olika former. Vi skulle vara hedrade om du kunde tänka dig att stödja uppdraget i Iran på detta sätt.

Donera idag

Pengarna går direkt till att se till att evangeliet förkunnas, att konvertiter får sina rötter i Ordet och att ledare bildas som kommer att ge Kristi förvandlande kärlek till Iran - och vidare.