Engagera dig

Hur kommer du att använda din tid, dina talanger och dina skatter för att nå de förlorade och för att få kyrkan att växa i Iran?

bedja

Vi är beroende av Guds kraft för att vägleda, smörja, skydda och föröka vårt tjänande för honom. Vi vet att vi är ineffektiva utan den. Era böner är kraftfulla (Jakob 5:16) och tas tacksamt emot.

Samla in pengar

Vi är beroende av ekonomiska resurser för att kunna genomföra vårt uppdrag. Är du en del av ett nätverk, ett företag, organisation eller samhälle som kan hjälpa till? Vi kan förse er med resurser och till och med med talare som kan hjälpa till. dela behovet med andra.

Volontär

Vårt uppdrag bygger på partnerskap, och partnerskap finns i många olika former. Kanske finns det finns det praktiska sätt på vilka du kan hjälpa till? Det är inte alltid nödvändigt att tala persiska.

Donera idag

Pengarna går direkt till att se till att evangeliet förkunnas, att konvertiter får sina rötter i Ordet och att ledare bildas som kommer att ge Kristi förvandlande kärlek till Iran - och vidare.