Fundraise

Vi är beroende av finansiella resurser för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Vi letar alltid efter sätt att öka medvetenheten om behoven i Iran och hur kyrkan kan hjälpa till. Om du har möjlighet att samla dina vänner, din familj eller dina kollegor för att höra mer, kan vi självklart förse dig med de resurser som du anser vara mest lämpliga för tillfället. Videopresentation? PowerPoint-bilder? Broschyrer? Kanske en Zoom-kontakt med någon från missionsfältet, eller till och med en talare från vårt team som är där personligen för att berätta om vad Gud gör i Iran. Fyll i vårt frågeformulär nedan så kommer någon från vårt team att kontakta dig:

Location