Hope Today: Förmedlar Kristi kärlek och kraft till Iran: Hope TV

Sändes ursprungligen på Cornerstone Networks Hope Today-show.

Published on
22 March 2023
Share
Behoven mångdubblas efter översvämningar i Turkiets jordbävningsområden: Mission Network News GOD TV Together | Avsnitt 24

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.