Moslim bijbelvertaler wordt christelijk evangelist en kerkstichter

“Zo is mijn woord dat van mijn mond uitgaat: Het zal niet ledig tot mij terugkeren, maar zal volbrengen wat ik verlang en het doel bereiken waarvoor ik het heb gezonden.” Jesaja 55:11

* namen zijn veranderd ter bescherming

Er is een nieuwe kerk geplant in een voorheen onbereikte provincie in Iran met 20 nieuwe bekeerlingen, die allemaal bereikt zijn door Bijbelverhalen te vertalen in hun etnische ‘harttaal’.

Terwijl Transform Iran doorgaat met het vertalen van Bijbelverhalen en Nieuwe Testamenten in de etnische talen van Iran, sluiten islamitische taalkundigen en geleerden zich aan bij het werk. De Bijbel wordt beschouwd als een belangrijke tekst. Ze vinden het geweldig dat christenen hun taal zo’n belangrijke inspanning waard vinden. Ze erkennen ook dat een vertaling als deze kan helpen om hun taal te behouden. Ze willen helpen.

Het Woord van God is levend en actief – en het trekt deze vertalers naar de Vader.

In 2023 begon een klein team met het vertalen van 50 Bijbelverhalen in een andere etnische taal van Iran. Deze bevolkingsgroep heeft ongeveer 3 miljoen sprekers. Er zijn geen geschriften in hun taal en er zijn geen kerken bekend.

Begin 2024 werden twee van de teamleden zo geraakt door wat ze aan het vertalen waren, dat ze hun leven aan Jezus overgaven.

Ik heb geweldig nieuws om met jullie te delen. Prijs God voor de vertaling van 50 Bijbelverhalen. Terwijl we aan deze vertaling werkten, kwam onze zus Elham* tot geloof en daarna kwam onze broer Ali tot geloof. Toen werden ze allebei evangelisten voor Christus!

Teamleider Bijbelvertaling

De vertalers (die zelf nieuwe volgelingen van Christus waren) deelden de nieuw vertaalde Bijbelverhalen met anderen uit hun bevolkingsgroep. Ze deelden het evangelie samen met hun persoonlijke getuigenissen. Degenen die de verhalen lazen en het evangelie hoorden, gaven hun leven aan de Heer en kwamen tot geloof.

Nu zijn er ongeveer 20 mensen die tot geloof zijn gekomen als gevolg van deze verhalen. In dezelfde stad in Iran is een kleine huiskerk opgericht in het huis van de bijbelvertalers die door deze verhalen werden gered.

Deze nieuwe gelovigen komen nu één keer per week samen. Teamleiders helpen hen te bedienen. Hoewel er nog geen geschriften of aanbiddingsliederen in deze taal zijn vertaald, doen de gelovigen hun best om het Woord te bestuderen en samen in hun eigen taal te aanbidden. In 2024 zal Transform Iran beginnen met het vertalen van het Nieuwe Testament in deze taal.

We lezen samen het Woord, delen samen, hebben gemeenschap. Met Gods genade proberen we zelfs aanbidding in onze eigen taal te houden en het Woord ook in onze eigen taal te delen.

Het Woord van God verandert vandaag levens in Iran! Door de ontzagwekkende taak om Gods Woord te vertalen, keren moslims zich tot Christus.

Dank u voor deze prachtige bediening die ons de kans heeft gegeven om evangelisten te worden door middel van deze bediening van Bijbelvertaling voor de redding van verloren levens in deze specifieke regio van Iran.

Met jouw gift kunnen we doorgaan met het vertalen van het Woord in talen die nog geen geschriften of gevestigde kerken hebben in Iran. Met onze doelstelling van 22 talen bereiken we 30 miljoen onbereikte mensen in Iran.

Published on
16 februari 2024
Share
Hoe een Instagram-post mijn huwelijk redde Verslavingsbegeleiders opleiden

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.