De werkende kinderen van Iran

Werkende kinderen, hoewel sociaal gescheiden van de mensen, zijn er ook voortdurend - elke dag recht voor de ogen van de mensen. Ze werken om hun familie te helpen, de verslaving van hun ouders te betalen, zieke of werkloze ouders te ondersteunen, en soms gewoon om te overleven. Ze worden blootgesteld aan geweld. Ze lopen met schaamte en met een fysieke kromming terwijl ze onmetelijke lasten (fysiek en emotioneel) op hun jonge schouders dragen. Ze hebben geen tijd om te spelen of om te leren lezen en schrijven. Ze brengen hun leven door op straat. Ze zijn vergeten hoe ze moeten lachen.

Volgens de volkstelling van 2016 zijn er ongeveer 721.000 werkende kinderen in Iran. Meestal in de provincies Sistan, Baluchistan, Azerbeidzjan en Koerdistan. Uit een studie uit 2018 bleek dat er twee keer zoveel jongens dan meisjes op straat werken, en dat meer dan de helft van hen 4-8 uur per dag werkt (33,8% 1-4 uur per dag, 52,1% 4-8 uur per dag, 13% meer dan acht uur op straat), waarbij 75% zeven dagen per week werkt. Uit een ander onderzoek in 2020 bleek dat ongeveer twee derde Iraanse kinderen zijn en een derde migrantenkinderen (62,5%/37,5%). Sommige van deze kinderen zijn afkomstig uit andere landen, meestal Afghanistan.

De statistieken over kinderarbeid in Iran zijn echter om allerlei redenen niet betrouwbaar. Sommige politieke, en andere over hoe deze kinderen worden geteld. De verwoestende realiteit is bijvoorbeeld dat in sommige statistieken het werk van meisjes in het gezin niet als kinderwerk wordt beschouwd - het is gewoon een gegeven. Meisjes worden dus niet meegeteld in dit totaal.

Maroueh Vameghi, lid van de faculteit van de Iraanse Universiteit voor Revalidatiewetenschappen en Sociale Gezondheid, zei: "De statistieken en cijfers over kinderarbeid in de steden en dorpen van Iran zijn zeer verschillend [van elkaar]. Het belangrijkste probleem heeft te maken met de manier van verzamelen, presenteren van gegevens en definities met betrekking tot kinderarbeid."

Ambtenaren in Iran lijken het erover eens te zijn dat er 13 instanties in Iran zijn die dit probleem moeten aanpakken, en toch is er geen overeenstemming over hoeveel kinderen het betreft en geen echte productieve inspanning om het probleem op te lossen. Zou het kunnen dat ze te veel bijdragen aan de economie? Volgens Mahmoud Aligo (hoofd van de Iraanse sociale nooddienst) bedraagt de financiële omzet op het gebied van straatkinderen alleen al in Teheran meer dan duizend miljard [tomans]. Dat is meer dan 30 miljoen dollar. Masoumeh Foroutan, gedeputeerde voor sociaal welzijn van de provincie Fars, bevestigt dat veel gezinnen hun kinderen op straat laten werken vanwege de slechte economische omstandigheden.

Kinderen met werkloze, ongeletterde ouders hebben natuurlijk meer kans om opgeroepen te worden om brood op de plank te helpen brengen. Zeker, plattelandskinderen werken meer dan stadskinderen. Het dorpsleven speelt hierbij een grote rol. Helaas draagt dit ook bij tot een toename van het analfabetisme op het platteland en een vergroting van de kloof tussen de welvarende en goed opgeleide stadsbevolking van Iran en de steeds armere en analfabeten op het platteland.

Het grootste deel van het werk van deze "straatkinderen" bestaat uit het verkopen van goederen. Maar sommigen werken ook met het verzamelen en vervoeren van afval, het dragen van bagage voor "klanten" en in de prostitutie.

Volgens Reza Jafari, voormalig algemeen directeur van het bureau van de organisatie voor slachtoffers van sociaal welzijn in Iran, worden werkende kinderen en straatkinderen meestal zowel in het gezin als op straat misbruikt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 73% van de straatkinderen een geschiedenis van geweld heeft.

Hadi Shariati, advocaat en vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging voor de bescherming van de rechten van kinderen, benadrukte in een interview met ISNA in 2018 de diepgaande trauma's en langetermijnproblemen waarmee deze kinderen worden geconfronteerd: "Nu is het probleem niet alleen analfabetisme, gebrek aan onderwijs of ondervoeding; Het binnendringen van het HIV-virus, verslaving, depressie, zelfbeschadiging, zelfmoord, seksuele intimidatie, ongecontroleerd geweld, enz. zijn allemaal opkomende verwondingen die werkende kinderen bedreigen. Letsels die, als we er vandaag niet aan denken om ze op te lossen, de hele samenleving zullen overspoelen."

In het laatste rapport van het Iraanse Centrum voor Statistiek, dat in 2020 werd gepubliceerd en "Study on the Situation of Working Children" heette, zijn 114 landen bestudeerd door UNICEF, volgens welke Iran op de 44e plaats staat met een percentage van 7,85%. Landen als Palestina, Turkije, Irak, Georgië, Syrië en Armenië verkeren in betere omstandigheden dan Iran wat statistieken over kinderarbeid betreft, en Afghanistan en Jemen verkeren in slechtere omstandigheden.

In 2022 is het aantal werkende kinderen in Iran toegenomen - net als in voorgaande jaren. Ondertussen schrijft 'Hamshahri online' dat het oplossen van het probleem van straatkinderen al jaren een groot probleem is in het land. Ondanks het feit dat er veel conferenties en gespecialiseerde bijeenkomsten over dit onderwerp worden gehouden, die tot besluiten hebben geleid, blijkt uit de realiteit op straat, vooral in de hoofdstad, dat de straatkinderen van het land nog steeds worden verwaarloosd door de autoriteiten.

In een op 14 augustus 2021 gepubliceerd veldrapport ging het persbureau IRNA naar de kinderen in de wijken Shush en Ghorbati in Teheran en onderzocht hun lijden. Zij vonden een wijdverbreid gebrek aan zelfs de meest elementaire levensbehoeften. De kinderen worstelen met verslaving, gedwongen huwelijken, fysiek, mentaal en seksueel geweld, ondervoeding, anonimiteit (geen documenten) en allerlei huid- en gezondheidsziekten.

Werk- en straatkinderen zijn ook, meer dan alle anderen, blootgesteld aan of slachtoffer van mensenhandel (Fatemeh Ashrafi, CEO van de Association for the Support of Refugee Women and Children).

Bid voor de kinderen van Iran. Bid voor de straatkinderen. Transform Iran stuurt teams naar de straten om deze kinderen te voeden, hun medische noden te verzorgen, met hen te bidden en waar mogelijk een uitweg te bieden. Transform Iran heeft 500 kinderen geholpen in 2021 en 800 in 2022. We willen de komende jaren nog duizenden kinderen helpen - dat kunnen we alleen met de steun van uw partnerschap. Partner met ons en help ons meer kinderen te bereiken. (Fondsen worden gebruikt in strikte overeenstemming met internationale sancties en OFAC-beperkingen).

Bronnen: IRNA, ISNA, VOA News

Deel
Prostitutie, minderjarige huwelijken en verslaving in Iran

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.