De lijdenden helpen

“Waarlijk, ik zeg jullie: wat je ook gedaan hebt voor een van de minsten van deze broeders en zusters van mij, dat heb je voor mij gedaan.” Matteüs 25:40

Iran zit vol met gekwetste mensen. Met recordcijfers over verslaving, depressie, zelfmoord, misbruik, prostitutie, verwaarlozing en armoede is de bevolking van Iran een volk dat pijn lijdt en op veel manieren vergeten wordt.

Transform Iran gelooft in de helende, transformerende kracht van de liefde van Jezus Christus. Hoe kunnen we het evangelie verkondigen zonder de hongerigen te voeden? Hoe kunnen we kerken stichten zonder de gebroken harten te verbinden? De twee gaan hand in hand. Jezus dwingt ons om de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, voor de gevangenen te zorgen en vriendelijkheid te tonen aan vreemden. Het brede scala aan activiteiten van Transform Iran zorgt ervoor dat we dit allemaal doen:

  • De hongerigen voeden en de naakten kleden. Armoede in Iran en onder Iraanse vluchtelingen buiten Iran is een reëel probleem. Hoewel Transform Iran niet in de eerste plaats een humanitaire organisatie is, kunnen we onze ogen niet sluiten voor de noden van de mensen om ons heen. Door het werk van Operation Christmas Joy zorgen we ervoor dat kinderen in nood te eten krijgen, gekleed worden en hun huizen verwarmd worden tijdens de barre kerstmaanden. Door het werk onder vluchtelingen en de vervolgde kerk willen we op een breder niveau en het hele jaar door in deze behoeften voorzien.
  • Zorgen voor gevangenen. Het is een trieste realiteit dat mensen die Christus volgen in Iran een reële dreiging van gevangenschap hebben. In deze situaties staat Transform Iran achter de gevangenen. We pleiten voor hun vrijlating en helpen degenen van wie het leven in gevaar is te ontsnappen. We voorzien dan in hun onmiddellijke behoeften en brengen hen onder in veilige plaatsen buiten Iran.
  • Vriendelijkheid tonen aan vreemden. Er zijn veel momenten waarop we vriendelijkheid kunnen tonen aan mensen die we niet kennen. Als de protesten door de straten van Iran razen en ziekenhuizen de gewonden niet mogen behandelen, stuurt Transform Iran artsen en verpleegkundigen de straat op met medische voorraden in hun rugzak, klaar om de mensen in nood te helpen. Wanneer werkende kinderen op straat zwerven, stuurt Transform Iran teams om praktische hulp, vriendschap en medelevende zorg te bieden. Wanneer ‘verschoppelingen’ buiten de maatschappij worden gesloten, biedt Transform Iran vriendschap en gemeenschap.
  • Slachtoffers van trauma, misbruik en verslaving. Voor de miljoenen mensen in Iran die te maken hebben met trauma’s uit het verleden, misbruik en verslaving, is er een bijzonder diep gevoel van onwaardigheid en hopeloosheid. Transform Iran’s Pearl of Persia ministry werkt specifiek met deze mensen in gedachten en creëert onderwijs op maat dat spreekt over hoop, genezing en identiteit.

Christus gebruikt Zijn engelen vaak om mensen op hun donkerste plek te ontmoeten, en mijn hulpverlener was er één van, die me hielp om weer vrede te vinden en hersteld te worden in mijn ziel en geest.

Bedankt voor alles wat je hebt gedaan om ons voor de hongerdood te behoeden. Dit is het werk van onze Heilige God, dat Hij ons niet op onze honger laat zitten. Hij voorziet in al onze behoeften.

Vanaf de dag dat er hulp van u tot ons is gekomen, is ons hele gezin voortdurend in dankbaarheid tot de Heer. Voordat we deze hulp kregen, kon ik helemaal niet meer werken (en mijn gezin voeden). Bedankt dat je aan ons denkt in ons uur van nood.

Het was februari. Het was bewolkt. Op dat moment scheen de zon. Mijn cel was helemaal achteraan en had een klein raampje. Van bovenaf scheen de zon direct over mijn kamer aan de andere kant van de muur. Ik zag dit licht. Het licht was in mijn kamer en ik was in het licht. Ik begon te bidden. God was bij me. Hij sprak tot me en onthulde dingen aan me. We hadden al eerder gebeden en ik wist dat jullie allemaal aan het bidden waren terwijl ik daar was. Kort daarna werd ik vrijgelaten. Bedankt voor alles wat je achter de schermen hebt gedaan. Het was een wonder.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.