Wat betekent de dood van de Iraanse president Ebrahim Raisi voor christenen in Iran en voor het Westen?

Op zondag 19 mei kwamen de Iraanse president Ebrahim Raisi en hoge regeringsfunctionarissen om bij een helikopterongeluk. Wat betekent de vervanging van deze hooggeplaatste regeringsleden voor Iran en voor de rest van de wereld?

Wat is er gebeurd met de president van Iran?

Op zondagochtend 19 mei hebben president Ebrahim Raisi van Iran en president Ilham Aliyev van Azerbeidzjan een stuwdam in het noordwesten van Iran ingehuldigd, na een rondleiding door verschillende delen van de faciliteit die is gelegen aan de grensrivier Aras. Sommige bronnen hebben gespeculeerd dat Raisi de gelegenheid ook heeft aangegrepen om steun te verwerven voor verdere aanvallen op Israël. Dit blijft op dit moment pure speculatie.

Diezelfde middag stortte de helikopter met president Raisi en hoge Iraanse regeringsfunctionarissen neer in het bos van Dizmar, een bergachtig gebied in het noordwesten van het land, boven de provincie Oost-Azerbeidzjan.

Er was geen directe oorzaak voor de crash en later kwamen er tegenstrijdige details naar buiten. Het Iraanse staatsnieuws noemde het een ‘technische storing’. De Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi zei dat de helikopter “een harde landing moest maken vanwege het slechte weer en de mist”.

Zoek- en reddingsteams hebben uren in de regen en mist naar de crashplaats gezocht. Er waren geen overlevenden.

Wie was er aan boord van de helikopter die neerstortte in Iran?

Passagiers aan boord waren de Iraanse president Ebrahim Raisi, minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian, Malik Rahmati (gouverneur van de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan), Ayatollah Mohammad Ali Al-Hashem (vertegenwoordiger van de Iraanse opperste leider in Oost-Azerbeidzjan), Sardar Seyed Mehdi Mousavi (hoofd van Raisi’s bewakingsteam), de piloot, co-piloot en boordwerktuigkundige.

Was de dood van de Iraanse president Raisi een ongeluk?

Oppervlakkig gezien, en volgens alle officiële verklaringen, was de dood van president Raisi een ongeluk. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist en het belangrijkste is dat Israël alle betrokkenheid heeft ontkend. In feite heeft Israël geen echt strategisch voordeel bij de dood van de heer Raisi.

Er zijn echter echte vragen die niet naar tevredenheid zijn beantwoord. Dit had een korte routinevlucht naar huis moeten zijn. De andere twee helikopters in hetzelfde konvooi kwamen veilig terug. Sommige analisten zijn zelfs zo ver gegaan om te zeggen dat de helikopter erg oud was en het zoveelste voorbeeld van Iran dat meer waarde hecht aan militaire wapens dan aan het up-to-date houden van hun eigen vloot.

De helikopter die zo’n kostbare lading vervoerde, zou toch zeker uitgerust zijn met de beste technologie om zo’n crash te voorkomen? Als de weersomstandigheden zo slecht waren, waarom mochten ze dan opstijgen?

Wat gebeurt er nu de Iraanse president is overleden?

Hoewel er veel vragen zijn over de aard van de dood van president Raisi, weten we dat de situatie alleen maar zal leiden tot verdeeldheid en meer spanning binnen de natie Iran. Hoewel de staatsmedia snel beelden hebben getoond van Iraniërs die rouwen, hebben talloze anderen feest gevierd – zowel in Iran als in Syrië. De hardliner president die zichzelf de titel “Slager van Teheran” had verdiend, is niet meer.

Nu eerste vicepresident Mohammad Mokhber aantreedt als waarnemend president en Ali Bagheri als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, zal er geen positieve verandering zijn voor de bevolking van Iran omdat deze leiders zeker hun autoriteit zullen laten gelden ter ondersteuning van het gevaarlijke en repressieve regime.

Bovendien geeft de structuur van de Iraanse regering de hoogste macht aan de Opperste Leider Ali Khamenei, die ondanks zijn leeftijd en gezondheidsproblemen op zijn post blijft. Hij heeft snel aangekondigd dat er niets zal veranderen als gevolg van deze verliezen.

Opmerkelijk is dat Raisi werd getipt als een sterke kandidaat die bereid is om de machtige rol van Opperste Leider op zich te nemen. Met de dood van Raisi wordt de opvolging van Khamenei de hamvraag voor iedereen.

Wat zijn de gevolgen voor Iraanse christenen na de dood van Raisi?

We zijn getuige van een tijd waarin de Ayatollahs en de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) allemaal strijden om de macht. Als er een interne machtsstrijd is, verstoort dat het dagelijks leven in het land en de onzekerheid zorgt ervoor dat de machthebbers met nog strakkere vuist zullen regeren.

Er zijn nieuwe verkiezingen beloofd binnen de komende 50 dagen in Iran. De verkiezingen in Iran worden echter al sinds de geboorte van het islamitische regime in 1979 sterk gecontroleerd en er is weinig anders te verwachten dan dat de positie zal worden ingenomen door een hardliner die sympathiek staat tegenover de wensen van de Opperste Leider.

Met name de vervolging van Iraanse christenen zal zeker blijven bestaan en zou kunnen toenemen met deze veranderingen in leiderschap. We moeten de kerk versterken en ervoor zorgen dat de boodschap van het evangelie in het hele land wordt gehoord, want de Iraniërs zullen in deze onzekere tijd op zoek zijn naar vaste grond onder de voeten.

Het is belangrijk om op te merken dat voordat we herstel voor Elam (het huidige Iran) beloven, we de Heer horen verklaren “Ik zal mijn troon in Elam zetten en haar koning en ambtenaren vernietigen” (Jeremia 49:38). We kunnen niet veronderstellen Gods gedachten te kennen, maar zou het kunnen dat Hij bezig is de weg voor te bereiden voor wat Iran te wachten staat?

Wat moeten christenen doen na de dood van de Iraanse president?

Laten we niet betrapt worden op slapen! Het verhaal van Iran wordt gevormd terwijl wij toekijken! Iran is een belangrijke speler in de regio en daarbuiten. Stelt u zich eens voor wat het effect op mondiale zaken zou zijn als de ‘harten van de koningen van Iran’ in de richting van het goede in plaats van het kwade zouden worden gestuurd! Bid! Wees op de hoogte! Zet je in voor de missie (vergroot het bewustzijn, ondersteun in financiën)!

We hebben alle handen aan de ploeg nodig. Iraniërs keren zich af van de islam en zijn op zoek naar alternatieven. De kerk moet klaar en toegerust zijn om tijdig te reageren.

Bid voor de regering van Iran

“Ik dring er dan ook op aan om allereerst verzoekschriften, gebeden, voorbede en dankzegging te doen voor alle mensen – voor koningen en alle gezagsdragers, opdat we een vreedzaam en rustig leven leiden in alle godsvrucht en heiligheid.” 1 Timoteüs 2:1-2

Bid dat Gods wil geschiedt. Bid dat de democratie zegeviert. Bid voor eerlijke verkiezingen. Bid dat de wil en behoeften van de mensen gehoord worden. Bid voor redding onder de heersende autoriteiten – voor bezoeken in hun dromen en visioenen en voor krachtige Damascusweg-ontmoetingen die hun harten naar Jezus zullen keren. Bid voor bescherming voor degenen die zich al tot Jezus hebben bekeerd.

Bid voor het volk van Iran

Bid voor vrede in een tijd van onzekerheid en onrust. Bid voor bescherming over kwetsbare levens waar een geestelijke gezondheidscrisis en stijgende zelfmoordcijfers verdere verwoesting zouden kunnen aanrichten.

“De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en wel ten volle.” Johannes 10:10

Bid dat de verlorenen, gebrokenen en hopelozen hun weg naar Jezus zullen vinden.

Bid voor de christenen in Iran

“Laat je licht schijnen voor anderen, zodat ze je goede daden zien en je Vader in de hemel verheerlijken.” Matteüs 5:16

De kerk, het lichaam van Jezus Christus, is de hoop voor een donkere en stervende wereld!

Bid voor bescherming over de christenen in Iran die dagelijks te maken hebben met intense vervolging. Bid voor moed om een licht op een heuvel te zijn voor hun gemeenschap en hun land. Bid voor kracht en bemoediging in een tijd van grote onzekerheid. Bid dat de Kerk groeit.

“Ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen.” Matteüs 16:18

Als je kunt, doneer dan zodat we door kunnen gaan met het delen van het evangelie met Iraniërs, bekeerlingen kunnen discipelen en mensen in nood kunnen helpen. We zullen niet rusten tot het Woord van God elk huis en hart in Iran bereikt.

Published on
20 mei 2024
Share
De Iraanse aanval op Israël begrijpen: De Christelijke Reactie Brieven uit Iran

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.