Evangelism

Er is een bovennatuurlijke genade in Iran – als nooit tevoren. De mensen zijn hongerig naar de waarheid en staan open voor het evangelie. Maar het evangelie moet gedeeld worden, want “hoe kunnen ze geloven in degene van wie ze het niet gehoord hebben?” Romeinen 10:14

Transform Iran verkondigt het evangelie aan Iraniërs via allerlei media en persoonlijk. Ons getrainde opvolgingsteam staat klaar om 1:1 in gesprek te gaan met zoekers.

We pionieren met initiatieven die ervoor zorgen dat elke bevolkingsgroep in Iran, ongeacht sociale status, opleiding of etniciteit, de kans krijgt om het evangelie in hun eigen ‘hartstaal’ te horen en omgevormd te worden door de liefde van Christus. Deze initiatieven omvatten:

  • Bijbelvertaling. Zo’n 26 miljoen Iraniërs hebben het Woord van God niet in hun eigen ‘hartstaal’. Transform Iran is bezig deze Bijbelarmoede aan te pakken, zodat evangelisatie naar de etnische groepen in Iran effectiever kan zijn en er kerken kunnen worden geplant die standhouden en groeien. Je kunt hier meer lezen over ons Bijbelvertaalwerk.
  • Media. We zenden live en vooraf opgenomen evangeliepresentaties uit via satelliet-tv, radio en sociale media. Miljoenen mensen hebben het evangelie gehoord via onze mediabedrijven.
  • Apologetiek. Porpasokh’ betekent ‘Vraag & Antwoord’ en dat is het hart van ons apologetisch centrum. De Porpasokh-site van Transform Iran trekt elke maand tienduizenden bezoekers en gaat rechtstreeks in op de vragen van zoekers. De antwoorden worden op de site gepubliceerd zodat anderen er ook van kunnen profiteren. Tot nu toe zijn er meer dan 5.400 vragen beantwoord op de site en velen zijn daardoor tot redding gekomen. Lees hier meer.
  • Slachtoffers van trauma, misbruik en verslaving. Voor de miljoenen mensen in Iran die te maken hebben met trauma’s uit het verleden, misbruik en verslaving, is er een bijzonder diep gevoel van onwaardigheid en hopeloosheid. De Pearl of Persia-organisatie van Transform Iran werkt specifiek met deze mensen in gedachten en creëert evangelisatie op maat die spreekt over hoop, genezing en identiteit.
  • Outreach in Iran. Gelovigen in Iran zijn gepassioneerd om anderen de levensveranderende kracht van Christus in hun leven te zien ervaren en actief met anderen te delen. We ondersteunen mensen op afstand door middel van training, het geven van Bijbels en discipelschapsprogramma ‘s voor mensen die tot geloof zijn gekomen.
  • Bereik via Turkije. Transform Iran organiseert elk jaar gerichte evenementen in Turkije, de populairste toeristische bestemming voor Iraniërs. Elk jaar bezoeken meer dan 2 miljoen Iraniërs Turkije. Iraniërs reizen ook regelmatig naar Turkije voor zaken en kopen er elk jaar duizenden eigendommen. Onze getrainde evangelisten reizen naar gebieden die populair zijn bij Iraniërs en delen het evangelie met hen. Velen zijn op deze manier gered en teruggekeerd naar Iran waar ze huiskerken hebben gesticht. Ons follow-up team ondersteunt deze kerken dan op afstand (zie Discipelschap).

Ik maakte deel uit van een outreach-team in de stad Istanbul. We waren op zoek naar Iraanse toeristen. We ontmoetten een gezin en deelden het goede nieuws met hen. We gaven hen ook cadeaus waarmee ze gratis toegang kregen tot de Bijbel en andere christelijke online bronnen.

De vader vertelde me dat hij in Jezus geloofde en christen wilde worden, maar niet wist waar hij moest beginnen of wat hij moest doen.

Dit was de laatste dag van hun reis naar Istanbul – ze zouden diezelfde middag nog teruggaan naar Iran. Zijn vrouw werd ook steeds blijer toen ze ons hoorde delen. Ze stond te popelen om haar hart aan Jezus Christus te geven en dat deed ze meteen en ze werd een gelovige.

Haar man zag hoe zij haar leven aan Jezus wijdde en hij beleed ook zijn liefde voor Jezus, had berouw over zijn zonde en gaf zijn hart aan Jezus. Ze waren zo gelukkig door dit moment! Ze wilden ons meenemen voor een ijsje om het te vieren!

Ze zijn nu terug in Iran en ik heb contact met de vrouw en help haar om te groeien in haar geloof.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.