Iran in de Bijbel

Iran heeft een rijk Bijbels erfgoed. Iran, of Perzië, wordt vaak genoemd in de Bijbel en speelt een sleutelrol in Gods plannen voor Zijn volk.

In het Oude Testament kwamen de verhalen van Esther, Ezra, Nehemia en Daniël uit het Perzische Rijk. Hun fysieke bewijs is te zien in de graven van Esther, Daniël, Habakkuk en Cyrus de Grote. (De afbeelding hierboven is de tombe van Cyrus de Grote, gevonden in Pasargadae, vlakbij Shiraz in Iran).

We horen voor het eerst over Perzië in de Bijbel in Esther 1. Maar er zijn vermeldingen in de boeken 2 Kronieken, Daniël, Ezra, Nehemia, Ezechiël en Jeremia. Evenals referenties in het Nieuwe Testament.

In Jeremia 49:39 belooft de Heer dat hij in de laatste dagen “het lot van Elam zal herstellen”. Elam lag in het uiterste westen en zuidwesten van het huidige Iran en omvatte de moderne Iraanse provincies Khuzestan en Ilam.

Graf van Esther en Mordechai in Hamadan, Iran. Foto door Zahramoradii-CC.

Iran was ook het thuisland van de Bijbelse koningen van Perzië die het Babylonische Rijk overnamen (inclusief het verbannen Joodse volk) – Cyrus de Grote, Darius, Xerxes (Ahasveros), Artaxerxes. Het Perzische Rijk werd opgericht door Cyrus de Grote in de 6e eeuw voor Christus en verwoest door Alexander de Grote in de 4e eeuw voor Christus.

Het was koning Cyrus die gehoorzaamde aan Gods bevel om het Joodse volk 70 jaar na hun ballingschap onder de Babylonische koning Nebukadnezar terug te brengen naar hun huizen in Juda. Ezra 1 vertelt ons dat het de Heer zelf was die zijn hart bewoog om dit te doen. Cyrus zette zijn herstelbevel in 538 v.Chr. in werking (2 Kronieken 36:22), een vervulling van een eerdere profetie van de profeet Jeremia. Hij hielp het Joodse volk zelfs om hun tempels te herbouwen (Ezra 1:4).

In het Nieuwe Testament waren de Wijzen die met hun geschenken kwamen om het kindje Jezus te aanbidden waarschijnlijk Wijzen, astronomen uit Yazd, Zuid-Iran, die de hemel observeerden om veranderingen op te sporen die wezen op belangrijke gebeurtenissen, zoals een ster!

In Handelingen 2, op de dag van Pinksteren, sprak de Heilige Geest in de talen van ‘… vrome mannen uit alle volken onder de hemel… Parthen, Meden, Elamieten en bewoners van Mesopotamië…’ Deze groepen komen allemaal uit wat nu Iran is.

Terwijl de vroege kerk groeide, werd Iran steeds meer geraakt door de Bijbelse geschiedenis. Iran maakte deel uit van de kerkuitbreiding onder leiding van de apostel Thomas, die werd geïdentificeerd als de ‘apostel voor de Parthen’. Origenes schreef dat “het werkterrein van Thomas Parthië was”, waar hij samenwerkte met Bartholomeüs voordat hij verder reisde naar India.

Bid met ons voor Iran. Bid dat er weer heersers zullen opstaan die door God gezalfd zijn (net zoals de Bijbel ons vertelt dat Cyrus dat was) en de wil van God zullen doen voor de mensen van Iran.

Graf van Daniël in Susa, Iran. Foto door Meysam Ebrahimi-Creative Commons.
Published on
3 november 2022
Share
20e eeuws christendom in Iran Controle over de media in Iran

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.