Het spirituele ontwaken van Iran: Charisma Magazine

door Lazarus Yeghnazar en Lana Silk

De Heilige Geest is actief in Iran.

Daar bestaat geen twijfel over. Het bovennatuurlijke is aan de orde van de dag. Mensen hebben dromen en visioenen. Bekeringsverhalen zijn wonderbaarlijk en komen dagelijks voor. De zieken worden genezen. En God spreekt rechtstreeks tot zijn volk en geeft bovennatuurlijke leiding in een fysiek vijandige omgeving.

Ali zit vast in een eindeloze cyclus van depressie en verslaving. Hij is al zijn hele leven een toegewijde moslim. Op een nacht heeft hij een droom. Jezus bezoekt hem en wijst hem een betere weg. Hij ontwaakt vrij van zijn ketenen en op zoek naar meer over deze Jezus die hem gered heeft. Hij neemt contact met ons op voor hulp. We beginnen wekelijkse discipelschaplessen met hem – allemaal op afstand vanuit het Westen en in de privacy van zijn huis. Hij deelt zijn nieuwe geloof met zijn gezin. Ze accepteren Christus allemaal. Een huiskerk is geboren.

Maryam is haar hele leven misbruikt. Eerst haar vader, dan haar broers, dan haar man. Ze is nu berooid achtergebleven door een systeem dat vrouwen niet beschermt. De enige manier die ze kent om rond te komen is prostitutie. Ze hoort over ons werk (Pearl of Persia) met prostituees in Iran. Ze vraagt om hulp. Ze vindt genezing, liefde en acceptatie in Christus. Ze ontdekt haar ware identiteit en treedt naar buiten in een vrijheid die ze nooit eerder heeft gekend. Nu traint ze om anderen zoals zij te helpen.

Fariba is al haar hele leven nieuwsgierig naar Jezus. Maar zulke praatjes thuis kunnen haar dood betekenen. Op een dag ontmoet iemand haar in een park (de Heilige Geest had hen daarheen geleid) en overhandigt haar een Nieuw Testament. Ze leest het en ontdekt water in de woestijn. Hoe heeft ze dit nooit eerder kunnen weten? Ze kan niet stoppen met lezen en smullen van deze woorden van leven! Ze kan het haar familie niet vertellen. Ze merkt dat ze stiekem naar het toilet gaat om stiekem in haar Bijbel te lezen. Ze wordt ontdekt en haar leven wordt bedreigd. Ze ontsnapt naar Turkije waar ze nu dient met ons bedieningsteam daar – ze bereikt miljoenen Iraanse toeristen in Turkije en gebruikt massamedia om het evangelie rechtstreeks in Iran te delen.

Siroos besluit de Bijbel te lezen om zijn eigen bekering te veinzen zodat hij voor hem en zijn familie de vluchtelingenstatus buiten Iran kan krijgen. Tot zijn verbazing kan hij het niet wegleggen. Hij ervaart een krachtige bekering die onmiddellijke bevrijding van alcoholisme inhoudt. Zijn gebroken huwelijk wordt hersteld. Zijn vrouw en kinderen zijn gered. Hij en zijn vrouw hebben 15 jaar lang geleden onder conflicten in het huwelijk en onder de gevolgen van alcohol en zijn nu krachtige hulpmiddelen voor huwelijkstherapie voor nieuwgelovigen die ook hun huwelijken willen laten herstellen. Hij wordt gearresteerd en brengt 2 weken door in eenzame opsluiting. God toont hem visioenen van engelen die om hem heen de wacht houden. Zijn vrouw bidt om licht voor hem in zijn donkere gevangeniscel. Ze verzuimt om ‘s nachts om duisternis te vragen – God verlicht de cel van Siroos zo erg dat hij met een handdoek op zijn hoofd moet slapen! Zijn honger naar het Woord van God groeit tot het punt dat hij niet kan stoppen met lezen. Hij leidt nu onze inspanningen voor Bijbelvertaling in de etnische talen van Iran. (Je kunt meer van zijn verhaal lezen op pagina X)

De lijst gaat maar door.

Maar waarom? Waarom zoveel en waarom hier?

Het is zeker waar dat Iran vandaag de dag een onderdrukkende plek is voor christenen om te leven. De wet van het land beschermt en bevordert de islam. Het is illegaal om je tot de Islam te bekeren of om iemand anders te helpen zich te bekeren. Op beide staat de doodstraf. En de overheid zit niet verlegen om het handhaven van de wet.

Toen ik een jonge man was en in een seculier Iran woonde, geleid door onze monarchie die van het Westen hield, bracht ik dagen op straat door met het uitdelen van pamfletten en wilde ik het Goede Nieuws van Christus delen met iedereen die maar wilde luisteren. Niet één persoon stond ooit op en ging met me in gesprek. Iran was toen vrij. En de mensen waren niet geïnteresseerd.

In 1978 keerde het volk zich tegen het heersende regime. In een poging om hebzucht en corruptie uit te roeien, kozen ze voor ‘pure religie’, ‘pure moraliteit’ en kozen ze voor een authentiek, sjiitisch islamitisch regime. Het heersende lichaam werd de geestelijkheid. Toen het regime in 1979 veranderde, werd vrijheid ontzegd in naam van het herstel van de moraal. Alcohol was verboden. Bijbels werden verboden. Relaties buiten het huwelijk werden verboden. De media werden gecontroleerd. Zij die in de kunst zaten werden verbannen. Maar de zonde en hebzucht van de mens waren niet veranderd en terwijl de mensen stikten onder de onderdrukking en de duisternis, begonnen ze naar licht te zoeken.

Het woord van God vertelt ons dat het licht in de duisternis schijnt en dat de duisternis het niet heeft overwonnen. (Johannes 1:5).

Sinds de revolutie in Iran zijn mijn gebeden voor een open oogst in Iran verhoord. De waarheid is dat als we ons comfortabel voelen, als we opties en meerdere bronnen hebben voor het leven, voor vreugde, voor hoop, dan is het gemakkelijk om zelfgenoegzaam en afgeleid te zijn. We beseffen niet hoe hard we God nodig hebben. Maar als we in de woestijn zijn en wanhopig afhankelijk zijn van de enige echte bron van leven, vreugde en hoop, dan rennen we naar het levende water en klampen we ons eraan vast, net zoals David het hert beschrijft, wanhopig hijgend naar water in Psalm 42.

En wanneer alle andere opties zijn weggenomen, worden we afhankelijk van God, van zijn voorziening en van het bovennatuurlijke.

Dit is wat er met de kerk in Iran is gebeurd. Er is geen andere weg dan de weg van de Heilige Geest. Er is geen andere hoop dan de hoop van het evangelie. Er is geen andere vrijheid dan die in Christus. De fysieke wereld om ons heen is donker en vol vervolging. Maar het licht dat we dragen is helder en de Heilige Geest is vriendelijk en altijd aanwezig.

Hij gebruikt vele manieren om tot de verlorenen te spreken en Zijn bruid te bemoedigen en te versterken. Een belangrijke manier is via dromen en visioenen. Mensen vragen ons vaak waarom Iraniërs zoveel bovennatuurlijke dromen hebben. Ik zou zeggen dat dromen deel uitmaken van hun cultuur! En God gebruikt graag taal die wij begrijpen om met ons te communiceren.

Vanaf het begin der tijden tot het einde van de Openbaring waren dromen in het hele Midden-Oosten aan de orde van de dag. Jacob droomde. Jozef droomde. Salomo droomde. Daniël droomde. De wijzen droomden. Dromen die kracht en aanmoediging gaven. Dromen die de besluitvorming onderbouwden. Dromen die levens veranderden. Dromen die levens redden – zelfs het leven van het kindje Jezus.

Vraag een willekeurige gemeente in Iran of ze een droom of visioen van Christus hebben gezien en meer dan 90% zal zijn hand opsteken. God spreekt tot het volk van Iran en zij reageren.

Dus waarom Iran en waarom nu?

Het Koninkrijk van God draait om tijden en seizoenen. In Kronieken 12 lezen we over de zonen van Issaschar. Ze waren zich bewust van de tijd – de Bijbel zegt dat ze de tijd begrepen. Het maakte hen tot heersers. Toen de discipelen Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk van God zou worden gevestigd, antwoordde Hij dat alleen de Vader dat weet, maar in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 16, zien we dat Jezus de Farizeeën berispt omdat zij zouden moeten weten hoe ze “de tekenen der tijden” moeten interpreteren. Er zijn dus dingen die voor ons verborgen zijn, maar er zijn seizoenen, tijden waarin God zich beweegt, waarvan Hij wil dat we ons ervan bewust zijn en ernaar handelen.

Aan het einde van Lucas 19 huilt Jezus over Jeruzalem en haar onvermogen om de zet van God te onderscheiden. “Jullie hebben de tijd van Gods komst naar jullie niet herkend” (v44). De Koning der Koningen, Jezus Christus, had hun stad bezocht. En ze hadden het gemist.

Dit is het moment voor Iran. Jezus is op bezoek.

Waarom vindt de opwekking plaats? Want Zijn hand van genade is op Iran voor deze tijd. We moeten ons hiervan bewust zijn en ernaar handelen. Laten we niet degenen zijn die ‘de tijd van Gods bezoeking niet herkenden’ en Zijn zet misten.

God heeft dit bijzondere moment in de geschiedenis uitgekozen om Iran te bezoeken.

En de mensen openen hun hart voor hem. Geen enkele sector van de samenleving is vrijgesteld. De armen, de behoeftigen, de analfabeten, ja. Maar ook de geleerden, de zakenlieden, de politici, de mullahs. Mannen en vrouwen, jong en oud. Ze openen allemaal hun hart voor Christus.

Elham was een Mullah die godsdienstles gaf aan jonge meisjes. Toen ze ontdekte dat ze borstkanker had, stortte haar wereld in. Iemand bracht haar in contact met een van onze pastors die haar aan Jezus voorstelde. Ze zegt dat ze vanaf die dag een sprankje hoop voelde. Ze begon een behandeling en de pastor begon haar te discipelen terwijl ze leerde over haar nieuwgevonden geloof. Toen ervoer ze een wonderbaarlijke aanraking van God en volledige genezing van haar kanker. Ze verliet haar positie als mullah en begon de Heer te zoeken naar Zijn plannen voor haar leven. Vandaag studeert ze om de jongere generatie over Jezus te leren. Ze zegt: “Sinds ik Jezus volg, voel ik zijn aanwezigheid elke dag in mijn leven. Ook al was ik een moslim geestelijke, ik had nooit dit gevoel van Gods aanwezigheid dat ik nu heb. Mijn Heer Jezus Christus leidt en onderwijst me en heeft me een nieuw leven gegeven. Ik voel Zijn aanwezigheid elke dag en overal en ik ben zo blij dat Hij mij heeft uitgekozen om de ware God te leren kennen.”

Niemand is buiten het bereik van de liefde van God. Er zijn in het Westen onderzoeken gedaan naar de omvang van de kerk in Iran en haar groeisnelheid. Open Doors zegt dat Iran op dit moment de snelst groeiende kerk ter wereld heeft, met een percentage van 20%. In feite zijn er in de afgelopen 43 jaar meer Iraniërs christen geworden dan in de 13 eeuwen daarvoor, sinds de komst van de islam in Iran. We zien de grootste opleving in de geschiedenis van Iran. In 1979 waren er naar schatting 500 christenen met een moslimachtergrond in Iran en nu schatten Nederlandse analisten Gamaan dat er 1,5 miljoen volgelingen van Christus zijn in Iran (dat is meer dan 1,75% van de 84 miljoen inwoners). En dit alles in een land dat volgens Open Doors op dit moment op de 9e plaats staat van landen die het evangelie het meest vijandig gezind zijn.

Het licht schijnt in de duisternis.

Mensen vragen ons vaak: “Hoe kunnen we de tijden kennen? Ik zou zeggen dat onze liefhebbende Vader graag Zijn geheimen aan ons onthult – om ons uit te nodigen het avontuur van dit alles met Hem te delen! In Amos 3:7 zegt Hij: “De Heer doet niets zonder zijn plan aan zijn dienaren bekend te maken”. In Jesaja 42:9 vertelt God ons dat hij ons zal vertellen over de nieuwe dingen die gebeuren (“voordat ze ontstaan kondig ik ze u aan”). Als je van iemand houdt, wil je een relatie, communicatie met die persoon. God houdt van Zijn Kerk en Hij wil een relatie met haar! Hij wil haar niet alleen toerusten om te dienen en effectief te zijn voor Zijn Koninkrijk, maar Hij wil haar ook informeren om voorbereid te zijn.

Dus als organisatie maken we er een prioriteit van om van Hem te horen, te zien wat Hij ziet en voorbereid te zijn. We gebruiken elke kans die we krijgen om deze open hemel boven Iran maximaal te benutten. Of het nu gaat om het delen van het evangelie via satelliet-tv, internet, sociale media, radio of gedrukte Bijbels; of het discipelen van bekeerlingen via WhatsApp, Telegram of Zoom. Als organisatie doen we ons best om ervoor te zorgen dat we geen enkele kans missen om samen te werken met wat de Heilige Geest al aan het doen is en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot de levensreddende woorden van Jezus en een betekenisvolle, diepgewortelde relatie met Hem leren kennen.

Omdat we een aantal van deze jaren voor ons zagen, konden we ons voorbereiden. We hadden het voorrecht om meer dan 20 jaar geleden pioniers te zijn op het gebied van Farsi christelijke televisie-uitzendingen. Vele anderen hebben zich nu bij ons aangesloten in deze missie om massamedia te gebruiken om miljoenen mensen in Iran te bereiken. We zijn pioniers op het gebied van het enige Farsi christelijke apologetiekcentrum. De kerk groeit en wij willen haar helpen om sterk te groeien. En het gaat maar door: een cursus Vrijheid in Christus, Bijbels, theologische bronnen, een digitale kerk voor de verstrooide gelovigen, 24/7 radio-uitzendingen, evangelisatie via sociale media, 1:1 discipelschap op afstand voor degenen die elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, een mobiele app boordevol evangelisatie- en discipelschapshulpmiddelen, trainingsevenementen, traumacounseling, het vertalen van de Bijbel in de meer dan 40 etnische talen van Iran zodat iedereen toegang heeft tot het Woord in zijn eigen taal. Waarom doen we het? Want in Zijn goedheid heeft God ons van tevoren laten zien wat Hij aan het doen is en ons de genade gegeven om met Hem samen te werken en onze prachtige natie in het licht te zien komen. Iran zal veranderen voor Christus. Daar twijfelen we niet aan. Wat een vreugde; wat een voorrecht om daar deel van uit te mogen maken.

Ik moedig je aan om Hem ook uit te nodigen om je ogen te openen voor wat Hij aan het doen is – niet alleen in je eigen leven en in je directe omgeving, maar ook in de rest van de wereld. Waar is hij op bezoek? Waar kun jij je krachten bundelen met het werk van de Heilige Geest en een grote oogst zien voor het Koninkrijk van God?

Dat de aarde vervuld wordt met de kennis van de heerlijkheid van de Heer (Habakkuk 2:14)

Oorspronkelijk gepubliceerd in: Charisma Magazine.

Published on
28 oktober 2022
Share
La révolte des femmes d’Iran: une soif de liberté: Christendom vandaag

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.