Alla bibelöversättningar är inte skapade lika: Kyrkans ledare

Av Lana Silk

Vår värld idag drivs av omedelbar tillfredsställelse. Men vårt av Gud givna syfte tvingar oss att agera på ett sätt som motverkar de flyktiga tillfredsställelser som denna värld har att erbjuda för att skapa varaktig tillfredsställelse och evig belöning för de saker vi gör.

När det gäller att översätta Guds ord till nya språk, är vår utmaning att överväga vikten av detta koncept, med fokus på de människor som tar emot detta ord, det språk som når deras hjärtan och den uppmärksamhet som ägnas åt detaljer under hela processen. Hur kommer den nya översättningen att tas emot av dem som den har förberetts för? Kommer det att bli riktigt förstått? Är det en autentisk återgivning av deras språk? Har vi hedrat denna onådda folkgrupp, deras språk och kultur i processen?

Skriften är orubblig auktoritativ, skarpare än ett tveeggat svärd och andad av Gud. Den kombinerade originaltexten kanoniserades noggrant, eftertänksamt, under bön och på ett korrekt sätt, och alla som översätter eller distribuerar denna perfekta text idag bär samma ansvar.

Varför översätter vi Bibeln?

Som människor är vi uppgiftsorienterade och drivs av de viktiga saker som vi gör och åstadkommer. Om vi avstår från att se ett syfte med våra handlingar måste vi fråga oss varför vi gör någonting överhuvudtaget. Min bakgrund inom marknadsföring har lärt mig att ständigt fråga mig själv “Och?” för alla mina påståenden och bildtexter i marknadsföringen. Denna fråga har blivit en bakgrund till så många andra val under hela mitt liv.

Purpose är vårt sätt att arbeta, och det finns ett syfte med allt vi gör. Vi måste ha ett gott skäl för varje handling vi vidtar och varje ord som kommer ur vår mun. Om vi gör saker bara för att säga att vi har gjort dem, då missar vi poängen. Det är samma sak med Guds ord; det får aldrig vara vårt mål att översätta Bibeln bara för att säga att vi har gjort det. Guds heliga ord är inte en kryssruta.

I stället handlar Bibeln alltid om människor och Guds rike. Målet är att människor ska få kontakt med Jesus.

Vi som arbetar med det fantastiska uppdraget att översätta Bibeln har detta som vår spännande drivkraft. Vilket privilegium att få vara verktyg i Guds händer och överbrygga klyftan mellan Guds dyrbara ord och dem som aldrig har hört det förut.

“Använda” kontra “användbara” översättningar

Om vi inte är försiktiga kan det hända att vi fokuserar på översättningar som ofta “används”, snarare än på dem som faktiskt är “användbara”. Med andra ord måste en översättning som är “användbar” förmedla sanningen till läsaren med hjälp av exakt vokabulär och formuleringar som överensstämmer med de språkliga aspekterna, accenterna och de övergripande nyanserna i det mottagande språket.

När vi producerar nya bibelöversättningar för folkgrupper som ännu inte har hört evangeliets budskap, funderar vi då på om de verkligen är användbara?

När Jesus talar till oss låter han som vi. Han talar till oss i våra hjärtan. På samma sätt talar hans ord till oss när vi läser det på ett sätt som ger genklang i oss, som får oss att agera, som berör våra hjärtan och talar till djupet av våra själar, när vi inser vad det innebär att vara känd och förstådd av Gud. Det är viktigt att se till att Bibeln talar till alla på detta sätt.

Att skära dessa hörn är inte bara lata – det är skadligt.

Om målet är att producera så många passande översatta biblar som möjligt, hur kommer dessa översättningar någonsin att hamna i händerna på de människor som de är tänkta att nå?

Ta Iran som exempel. Med fler än 39 språk som talas i hela landet finns det otaliga iranska folkgrupper som aldrig har fått ta del av evangeliets budskap överhuvudtaget, än mindre på ett språk som talar till deras hjärtan. Tyvärr finns det idag översättningar av Irans etniska språk som inte har tagits emot av den avsedda publiken eftersom de inte är autentiska representationer av deras talade språk – språk som är starkt älskade och vördade mitt i politiska påtryckningar för att ersättas med farsi, Irans nationella språk. Därför kommer dessa otillräckliga versioner oundvikligen att misslyckas med att resonera med deras hjärtan på någon nivå och visa sig vara skadliga, eftersom många av dessa människor sedan avfärdar Guds ord helt och hållet.

Detta borde bekymra oss. Hur ska Bibeln hamna i händerna på dem som behöver den mest?

Skönheten i processen

I ljuset av den nyligen publicerade Gilaki-fallstudien har vi sett den djupgående effekten av avsiktlighet när det gäller att konstruera en inspirerad, sammanhängande och exakt översättning för denna iranska folkgrupp. Processen har tagit cirka 14 månader att bygga upp, vilket började med intervjuer med specialiserade översättare och språkexperter i hela Iran för att välja ut ett kärnteam, koppla samman de utvalda personerna via Zoom-samtal för att be, diskutera och exakt sammanföra Guds ord i en hel ljudbibel på det sanna Gilaki-språket med regionens accent och musik-nyckelkulturella element hos iranier som skapar hjärtans kontakter.

Den andra viktiga fördelen med denna process är att den visar människor att de är värda ansträngningen – inklusive att förmedla just detta budskap till översättarna själva. De språkexperter som anlitas är inte alltid kristna eftersom vi är lika intresserade av Gilaki-språkets äkthet som av alla andra faktorer. I många av våra översättningsgrupper har vi muslimer som erkänner Bibeln som ett viktigt historiskt verk; detta är ett viktigt arbete även för dem. Och eftersom det här är sammansvetsade samhällen har dessa lingvister stort inflytande inom dem. De ser också till att vi använder ett språk som människor som inte tillhör kyrkan förstår, vilket ger en mycket mer tillgänglig slutöversättning.

Genom att producera dessa sanna översättningar, och på så sätt värdesätta och bevara dessa språk, visar vi just de människor som lever i dem hur viktiga de är för Jesus. Resultatet är att vi har sett oräkneliga muslimer komma till Kristus. I en folkgrupp har mer än 20 muslimer vänt sig till Kristus. I ett annat fall blev två muslimska bibelöversättare själva påverkade av de ord de översatte, gav sina liv till Kristus och började entusiastiskt dela med sig av fragmenten av de färdiga skrifterna till andra. På fem månader har vi nu mer än 50 muslimska konvertiter i denna tidigare onådda folkgrupp. Det finns nu husförsamlingar i dessa samhällen – något som Farsi-evangelismen inte hade kunnat åstadkomma. Namnen på dessa språk kan inte avslöjas av hänsyn till de berörda personernas säkerhet.

Att sammanställa bibelöversättningar på alla autentiska modersmål kan inte göras genom att ta genvägar, men det är utan tvekan och för evigt värt tid, uppmärksamhet, pengar och bön.

Vår uppmaning att sträva efter avsiktlighet framför massproduktion

Men i era hjärtan vördar ni Kristus som Herre. Var alltid beredd att ge ett svar till alla som frågar dig om anledningen till det hopp som du har. Men gör det med ödmjukhet och respekt” (1 Petrus 3:15).

Gud är alltid intresserad av våra personliga vittnesbörd. Därför måste vi fråga oss själva varför vi är kallade till de saker vi gör. Hur kommer människors liv att förvandlas, inte för vår egen ära utan för Kristi Jesu ära?

Utmaningen för var och en av oss är att prioritera bön och eftertanke i vårt eget arbete för Riket. Låt oss be om att dessa autentiska översättningar ska bli möjliga, att Herren ska ge bränsle till dessa snabba ansträngningar av avsiktlighet. Vi måste också be för människorna själva som får Bibeln för första gången, för att deras hjärtan ska förvandlas, göras nya i Kristus Jesus, genomborrade av hans ord.

Låt denna kunskap driva oss att fråga oss själva varför vi gör det vi gör i vårt arbete för Guds rike. Må vi ytterligare granska våra uppgifter för att avgöra om vi agerar bara för att agera, ger bara för att ge; när det gäller Riket är det vår hjärthållning för människor som betyder något. Det är vårt jobb att hålla oss informerade om hur olika ministerier arbetar för att säkerställa att våra bidrag inte förvärrar pågående problem, utan istället hjälper till att sprida evangeliets budskap på ett sanningsenligt sätt.

Ursprungligen publicerad på: Kyrkans ledare

Share
Apologetisk utbildning hjälper iranska kristna att svara på svåra frågor: Mission Network News Lågt valdeltagande väntas i valet i Iran den 28 juni Mission Network News

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.