Transformation

Tavoitteena ei ole muusta väestöstä erillään oleva suuri kirkko. Haluamme nähdä kirkon, joka on täysin integroitunut yhteiskuntaan ja joka tavoittaa jokaisen kansanryhmän omalla “sydämen” kielellä ja jokaisen ihmisen arvostetuimmista akateemisista, vaikutusvaltaisista yritysjohtajista ja uskonnonopettajista köyhiin, laiminlyötyihin ja lukutaidottomiin. Seurakunta, joka kantaa evankeliumin muuttavaa, parantavaa voimaa koko maahan ja todella muuttaa elämiä ja kokonaisen kansakunnan – Iranin – Kristukselle. Sieltä käsin uskomme Iranin vaikuttavan koko tähän alueeseen Jeesuksen Kristuksen rakkaudella ja voimalla. Kestävä, transformatiivinen muutos.

Transform Iranin aloitteissa keskitytään pitkän aikavälin visioon palautetusta kansakunnasta. Harkitsemme kaikkia mahdollisuuksia ja skenaarioita, kuuntelemme Pyhän Hengen johdatusta ja innovoimme jatkuvasti ja teemme edelläkävijöitä siinä, miltä Iranin palvelutyö näyttää. Pyrimme ottamaan kaiken irti teknologisesta kehityksestä, vastaamaan kaikkiin yhteiskuntapoliittisiin muutoksiin ja rakentamaan strategisesti. Kansakunnan tulevaisuus on vaakalaudalla.

Tämä visio muutoksesta näkyy satojen maanalaisten seurakuntien kautta, joita olemme perustaneet Iraniin. Seurakunnat, jotka pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan yhteisöissään ja koko maassaan.

Teemme myös käytännön valmisteluja sitä varten, milloin Iranin ovet avautuvat, jotta kirkko olisi silloin valmis, resursoitu ja kykenevä viemään sadon Kristuksen puolesta. Se alkaa johtajuuden kehittämisellä. Ihmiset ovat taivaan valuuttaa! Transform Iran pyrkii tietoisesti kehittämään johtajia, joilla on monenlaisia taitoja, intohimoja ja kutsumuksia ja jotka ovat valmiita ottamaan heidän paikkansa, kun ovet jälleen avautuvat. Tehtävänä on varustaa ja valmistaa palvelevia johtajia, joilla on tarvittava vaikutusvalta, auktoriteetti ja voitelu, jotta he voivat saada aikaan pysyvää muutosta.

Strategisissa aloitteissa pidetään mielessä Iranin eri väestöryhmät. Raamattuja kaikilla sydämen kielillä, apua käytännön tarpeessa oleville, sosiaalipoliittisia ratkaisuja, neuvonantajia särkyneille, opettajia ja opetusmateriaaleja lapsille, liike-elämän johtajia, vaikuttajia tiedotusvälineissä ja taiteessa, tutkijoita ja akateemikkoja sekä evankelistoja.

Tulin muukalaisena perheenjäsenteni keskelle, tyhjänä tunteista ja vihasta, tyhjänä itsestäni ja hämmentyneenä, olemisen ja olemattomuuden välillä. Näin itseni aavikkona, joka yritti huutaa ja taistella hiljaisuutensa kuivuutta vastaan. Näen itseni nyt elävänä maaperänä, joka voi hengittää. Olen huomannut, miten elää elämää ja välittää sitä muille. Nyt pystyn elämään ilman vihaa ja kaunaa, pelkoa ja hylkäämistä. Olen uudestisyntynyt.

Lahjoita tänään

Varat menevät suoraan sen varmistamiseen, että evankeliumia saarnataan, käännynnäisten juuret ovat Sanassa ja johtajia nostetaan, jotka tuovat Kristuksen muuttavan rakkauden Iraniin – ja sen ulkopuolelle.