Transformatie

Het doel is niet een grote kerk die los staat van de rest van de bevolking. We willen een Kerk zien die volledig geïntegreerd is in de samenleving, die elke bevolkingsgroep bereikt in hun eigen ‘hartstaal’ en elke persoon, van de meest gerespecteerde academici, invloedrijke zakenleiders en religieuze leraren tot de armen, de verwaarloosden en de analfabeten. Een kerk die de transformerende, helende kracht van het evangelie door het hele land uitdraagt en echt levens en een heel land – Iran – voor Christus verandert. Van daaruit geloven we dat Iran die hele regio zal beïnvloeden met de liefde en kracht van Jezus Christus. Blijvende, transformatieve verandering.

De initiatieven van Transform Iran zijn gericht op de langetermijnvisie van een herstelde natie. We overwegen alle mogelijkheden en scenario’s, luisteren naar de leiding van de Heilige Geest en vernieuwen en pionieren voortdurend hoe bediening in Iran eruit ziet. We streven ernaar om elke technologische ontwikkeling optimaal te benutten, in te spelen op elke verandering in het sociopolitieke landschap en strategisch te bouwen. De toekomst van een natie staat op het spel.

Deze visie op transformatie wordt gereproduceerd door de honderden ondergrondse kerken die we in Iran hebben geplant. Kerken die actief streven naar impact in hun gemeenschappen en in hun land.

We treffen ook praktische voorbereidingen voor wanneer de deuren in Iran open zullen gaan, zodat wanneer het zover is, de kerk klaar is, over de middelen beschikt en in staat is om de oogst voor Christus binnen te halen. Het begint met leiderschapsontwikkeling. Mensen zijn de valuta van de hemel! Transform Iran ontwikkelt met opzet leiders met een breed scala aan vaardigheden, passies en roepingen die klaar staan om hun plaats in te nemen als de deuren weer opengaan. De missie is om dienende leiders toe te rusten en voor te bereiden met de nodige invloed, autoriteit en zalving om blijvende transformatieve verandering teweeg te brengen.

Strategische initiatieven houden rekening met de verschillende bevolkingsgroepen in Iran. Bijbels in elke hartstaal, hulp voor mensen in praktische nood, sociaal-politieke oplossingen, raadgevers voor de gebrokenen, leraren en onderwijsmateriaal voor de kinderen, zakelijke leiders, beïnvloeders in de media en de kunst, geleerden en academici en evangelisten.

Ik kwam als een vreemde tussen mijn familieleden, leeg van emotie en woede, leeg van mezelf en verward, tussen zijn en niet zijn. Ik zag mezelf als een woestijn die probeerde te schreeuwen en te vechten tegen de droogte van haar stilte. Ik zie mezelf nu als een levende grond die kan ademen. Ik heb ontdekt hoe ik het leven kan leven en het aan anderen kan doorgeven. Nu kan ik leven zonder woede en wrok, angst en afwijzing. Ik ben opnieuw geboren.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.