Transformation

Målet är inte en stor kyrka som står skild från resten av befolkningen. Vi vill se en kyrka som är helt integrerad i samhället och som når alla folkgrupper på deras eget “hjärtas” språk och alla människor, från de mest respekterade akademikerna, inflytelserika företagsledare och religiösa lärare till de fattiga, de försummade och analfabeterna. En kyrka som bär evangeliets omvälvande, helande kraft över hela landet och som verkligen förändrar liv och en hel nation – Iran – för Kristus. Därifrån tror vi att Iran kommer att påverka hela regionen med Jesu Kristi kärlek och kraft. Varaktig, transformativ förändring.

Initiativen inom Transform Iran är inriktade på den långsiktiga visionen om en återställd nation. Vi överväger alla möjligheter och scenarier, lyssnar till den Helige Andes vägledning och är ständigt innovativa och banbrytande när det gäller hur arbetet i Iran ser ut. Vi strävar efter att göra det bästa av varje teknisk utveckling, reagera på varje förändring i det sociopolitiska landskapet och bygga strategiskt. En nations framtid står på spel.

Denna vision för omvandling reproduceras genom de hundratals underjordiska kyrkor som vi har planterat i Iran. Kyrkor som aktivt strävar efter att påverka sina samhällen och hela sitt land.

Vi gör också praktiska förberedelser för när dörrarna i Iran kommer att öppnas, så att kyrkan när den tiden kommer är redo, har resurser och kan ta skörden för Kristus. Det börjar med ledarskapsutveckling. Människor är himlens valuta! Transform Iran arbetar målmedvetet med att utveckla ledare med ett brett spektrum av färdigheter, passioner och kallelser som kommer att vara redo att ta deras plats när dörrarna öppnas igen. Vårt uppdrag är att utrusta och förbereda tjänande ledare med de nödvändiga nivåerna av inflytande, auktoritet och smörjelse som krävs för att åstadkomma varaktiga förändringar.

De strategiska initiativen tar hänsyn till de olika befolkningsgrupperna i Iran. Biblar på alla hjärtats språk, hjälp till dem som är i praktisk nöd, sociopolitiska lösningar, rådgivare för de trasiga, lärare och utbildningsmaterial för barnen, företagsledare, inflytelserika personer inom media och konst, forskare och akademiker samt evangelister.

Jag kom som en främling bland mina familjemedlemmar, tom på känslor och ilska, tom på mig själv och förvirrad, mellan att vara och att inte vara. Jag såg mig själv som en öken som försökte skrika och kämpa mot den torra tystnaden. Nu ser jag mig själv som en levande jord som kan andas. Jag har upptäckt hur man lever livet och för det vidare till andra. Nu kan jag leva utan ilska och bitterhet, utan rädsla och utan att bli avvisad. Jag är född på nytt.

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.