De Iraniërs in de diaspora versterken

Er leven naar schatting 5-6 miljoen Iraniërs in de diaspora (buiten Iran) – hoewel het moeilijk is om dit precies te weten en sommige schattingen gaan uit van 5 miljoen. Ze zijn verspreid over Noord-Amerika, Europa, Australië, de Perzische Golfstaten, Turkije, Azerbeidzjan en het bredere Midden-Oosten. Transform Iran bereikt Farsi-sprekers met het evangelie over de hele wereld. Velen hebben de Heer leren kennen nadat ze uit Iran waren geëmigreerd. Kerken in 16 landen in de diaspora blijven Iraanse gelovigen versterken en toerusten, waar dat ook mag zijn. Veel van de leden van onze kerken in de diaspora zijn actief betrokken bij de missie om Iran te bereiken voor Christus. Het is een grote aanmoediging voor hen om hun land te kunnen blijven dienen, zelfs als ze er fysiek niet bij kunnen zijn.

Eén manier waarop we de Kerk in de diaspora versterken is door gelovigen samen te brengen in conferenties waar we hen helpen dieper te groeien in hun liefde voor en begrip van het Woord van God, en in hun relatie met de Heer. In mei 2022 kwam 222’s kerk in Wenen, Oostenrijk, bijeen voor een evenement als dit. Na een aantal dagen van gemeenschap, aanbidding en onderricht, was dit wat ze te zeggen hadden:

“Maggie en ik zijn in Wenen aangekomen voor een week met de leiders van de kerk; voor strategische planning voor 2022-2025, maar ook voor het opbouwen van hun kerk in een 3-daags seminar. Het is echt een gezegende tijd! We bereiden twee trouwe leiders voor op hun wijding. Er is veel werk te doen in Oostenrijk. Ds. Vigen en Lida zijn visionaire leiders.” – Rev Lazarus, hoofdspreker op conferentie; voorzitter van Transform Iran

“Tijdens de conferentie werd ik eindelijk bevrijd van mijn verslaving aan nicotine en het roken van sigaretten. Ik zal nooit de genade van God in mijn leven vergeten en het wonder dat me hier op de conferentie is overkomen.” -Mohammed

“Ik kwam weg met een diep verlangen om steeds dichter bij Jezus te zijn en Hem meer eer te geven. Ik realiseerde me ook hoe belangrijk het voor mij is om vruchtbaar te zijn in mijn leven. Ik wil Jezus Christus elke dag meer verheerlijken in mijn leven. Ik weet dat de kerk in Wenen me hierbij enorm helpt, ijzer scherpt ijzer zodat we elkaar kunnen slijpen en bemoedigen zodat we elke dag meer en meer tot Zijn eer kunnen leven.” -Omid

“We hebben echt dat nieuwtestamentische sterke gevoel ervaren van ‘samen’ zijn, samen brood breken en samenzijn. Ik kwam met een zware last en ging weg met een verlichte, verfriste geest. Mijn man en kinderen en ik – als gezin – waren enorm gezegend en samengebracht door deze tijd. Het hele gebeuren bracht zo’n grote vreugde en vrede in mijn leven.” -Farnaz

“Dit seminar voelde als een doop voor mij. Het was alsof ik weer tot leven kwam. Ik was zwak geworden en verschrompeld en ik voelde dat mijn geestelijke ogen weer geopend werden. En die ijver en vreugde in mijn verlossing kwamen weer terug. Toen ik thuiskwam, voelde het alsof ik een andere Maryam was die de deur opende! Ik voelde dat ik daar binnenkwam met een heel andere geest; een getransformeerde, genezen, vredige geest, met een vertrouwen en hoop in mijn Heer die ik verloren had. Ik ben terug in het huis dat ik 3 dagen geleden verliet, maar ik ben nu een nieuw persoon. Ik kan het je niet eens beschrijven!” -Maryam

“Ik had alle hoop verloren door alle moeilijkheden die we hadden, met onze slechte gezondheid, met Covid, met mijn familie in Iran. Ik was depressief. Ik had geen interesse meer om bij anderen te zijn. Ik was vol verdriet en woede; in een permanente slechte bui. Maar ik gaf mijn hart weer aan Jezus. Ik heb een nieuw verbond met hem gesloten. Ik had berouw over al mijn zonden. God liet me in deze paar dagen zien dat er iets in me bevroren was; alsof je alle liefde in een ijsbak zou gieten en het zou bevriezen. Er lag een blokje ijs met het woord ‘love’ erop. En in deze dagen, hoe meer ik hoorde hoe het Woord van de Heer over mij werd onderwezen en gesproken, kon ik dit zien

Het ijs in mijn geest smolt langzaam en die wateren stroomden als water over me heen. En het woord ‘liefde’ bleef maar over me heen gegoten worden.” -Sonos

“Ik was geestelijk een puinhoop. Ik had veel problemen. Ik was echt moe. Onhelpende gedachten trokken me naar beneden. Tijdens de conferentie voelde het alsof ik helemaal opnieuw geboren was. Jarenlang was ik van binnen vastgebonden/ geblokkeerd geweest. Ik had niet goed kunnen huilen of lachen. Maar in dit seminar kon ik vanuit het diepst van mijn hart huilen, lachen… emoties kwamen los en stroomden weer in me! De Heilige Geest raakte al onze harten en levens aan en onze vriendschap met Hem werd versterkt en vernieuwd. Ik voelde het als nooit tevoren.

De problemen in mijn hart werden aangepakt. Mijn hele gezicht veranderde. Mensen zeiden dat de uitdrukking op mijn gezicht voorheen helemaal gesloten was en dat je kon zien dat ik geestelijk helemaal vastgebonden was – zelfs in de kleur van mijn gezicht. Maar naderhand, zelfs degenen die er niet bij waren geweest, zeiden ze hoeveel opener, vol kleur en leven mijn hele gezicht was!” -Ahmadreza

Lazarus bemoedigt een van de jongeren in de kerk in Wenen, Oostenrijk
Share
Het rimpeleffect van een veranderd leven

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.