Het rimpeleffect van een veranderd leven

Van bekering tot discipelschap, doop en evangelisatie, nu het ondersteunen van anderen die de groeiende Iraanse kerk dienen

Ali ontmoet de Heer via SamaTV, woont een training bij in Turkije, wordt gedoopt, toegerust voor evangelisatie en keert dan gewapend met Bijbels en geloof terug naar Iran om anderen gered te zien worden. Jaren later, na zijn vlucht naar Turkije, dient hij daar in de kerk. Nu in Californië steunt hij andere Iraanse christenen in hun bediening.

15 jaar geleden kende Ali Jezus niet. Op een dag kwam hij 222’s christelijke programma’s tegen op samaTV en werd meteen aangetrokken. De boodschap van het leven sprak direct tot zijn hart.

Hij had geen fysieke toegang tot de kerk – maar door deze programma’s voelde hij zich verbonden en deel van een gemeenschap. Hij begon regelmatig te kijken. Mensen werden uitgenodigd om contact op te nemen als ze meer wilden weten. Dus belde hij meer dan eens op en ontving gebed via de telefoon. 222’s opvolgteam stuurde hem een Bijbel en deelde het evangelie met hem. Ali gaf zijn leven aan de Heer als gevolg van deze ontmoetingen. En hij begon te groeien in zijn geloof toen iemand van het volgteam regelmatig contact met hem maakte en hem op afstand discipelde.

Hij reisde naar Turkije waar 222 pastors hem bedienden, hem bemoedigden in zijn geloof en hem doopten.

In zijn eigen woorden:

Ik was jong en bang om met iemand over Jezus te praten in Iran. Nadat ik 222 conferenties in Turkije had bezocht, gaf ik vrij dat God een plan voor mij heeft en mij zal leiden. Ik beloofde God dat ik Hem nooit meer voor iemand zou verbergen en ik begon met al mijn familie en goede vrienden te delen hoe God goed is en mijn leven heeft veranderd.

Boven en onder: Dopen die plaatsvinden in een kerk in Nevshehir in Turkije.
Ali heeft de jonge voorgangers van die kerk meerdere jaren gesponsord.

Hij smokkelde verschillende Bijbels mee terug naar Iran en begon zijn geloof te delen met familie en vrienden. Hij plaatste Bijbels op plaatsen waar ze gevonden konden worden door mensen die op zoek waren naar de waarheid. Hij gaf zelfs een Imam een Bijbel! Zijn vrouw werd christen. Net als haar last.

Uiteindelijk kwam het door zijn radicale evangelisatie tot een punt dat hij niet langer in Iran kon blijven. Hij verhuisde naar Turkije, waar hij uiteindelijk drie jaar woonde en in de kerk diende. Hij hielp met de jeugdgroep en met de eredienst. Na drie jaar kreeg hij toestemming om naar de VS te verhuizen, waar hij nu woont en werkt.

Ali is niet vergeten waar hij vandaan komt, noch de grote noden van christenen in Iran of Iraanse vluchtelingen in Turkije. Al jaren steunt hij maandelijks voorgangers die in Turkije wonen. Als gevolg van zijn investering is er een kerk opgebloeid. Hij wil zien dat anderen zoals hijzelf worden aangetrokken, ondersteund en vrijgelaten in hun bediening. Hij wil reproduceren: “vertrouw deze dingen toe aan betrouwbare mannen die ook bekwaam zullen zijn om anderen te onderwijzen” (2 Timoteüs 2:2).

Als gevolg van Ali’s bediening hebben niet alleen tientallen mensen in Iran het evangelie gehoord, maar is de Iraanse kerk in Turkije opgebouwd en versterkt – eerst persoonlijk en nu op afstand door gebed en financiële steun.

En dat allemaal omdat één man al die jaren geleden naar een tv-programma over Jezus keek…

Share
De Iraniërs in de diaspora versterken De ondergrondse kerkleiders van Iran trainen en verfrissen

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.