Training en verfrissing van de leiders van de ondergrondse kerken in Iran

Transform Iran heeft een passie voor leiderschapsontwikkeling. De kerk in Iran groeit snel. Bekeerlingen zijn relatief 'gemakkelijk'. Maar discipelen, en van hen leiders die kunnen helpen meer bekeerlingen te discipelen, dat vergt meer inspanning - en het is de sleutel tot een sterke, gevestigde, in de Bijbel gewortelde Kerk. Een Kerk die werkelijk een heel volk kan beïnvloeden en transformeren naar het beeld van Christus.

Bekeerlingen worden op afstand gediscipeld en naar een plaats gebracht waar ze vruchtbaar kunnen zijn en zich kunnen voortplanten, om zo bij te dragen aan de uitbreiding van Gods werk in ons land. Naarmate ze groeien in de bediening, worden ze uitgenodigd voor strategische trainingsevenementen op verschillende veilige locaties in het Midden-Oosten, waar ze kunnen genieten van 'in person' tijden van gemeenschap, aanbidding en communie. Hier gieten we meer van het Woord in hen, en bijna net zo belangrijk, bemoediging en kracht die hen naar het zendingsveld terugsturen, gesterkt, verfrist, versterkt en met nieuwe visie op hun roeping. Dit is ook een gelegenheid voor veel van deze leiders om zich in een openbare omgeving te laten dopen, en vrij (en luid!) samen met een groep anderen te aanbidden zonder angst voor arrestatie of gevangenschap. Velen hebben deze luxe nog nooit meegemaakt. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze tijden zijn voor onze leiders. Het zijn levenslijnen.

We hebben onlangs een dergelijk evenement gehouden met een groep vrouwen die huiskerken leiden in Iran. Het thema van het evenement was 'Wees vernieuwd' (Kolossenzen 3:10).

42 deelnamen. Het onderwijs werd gegeven door onze eigen doorgewinterde vrouwelijke leiders, met uitzondering van enkele sessies die werden geleid door de toezichthoudende pastor van de gastkerk.

Negen vrouwen werden gedoopt in water, en na het Heilig Avondmaal ontvingen vier vrouwen het doopsel van de Heilige Geest. Velen werden bevrijd van allerlei kwetsuren en gebondenheden uit het verleden.

Ik wou altijd dat we een voor en na foto van elke deelnemer konden hebben! Ze kwamen vermoeid aan van de lasten van het leven. Sommigen waren vervuld van woede en razernij; sommigen waren verkracht en hadden veel ontberingen meegemaakt. Drie van onze vrouwen waren gered en bevrijd uit de prostitutie. Sommige moeders hadden ernstig zieke kinderen, voor wie we baden, en we verwachten het goede nieuws van hun genezing te horen. Maar zij gaven hun zware lasten aan de Heer. Ze vertrokken gesterkt. Ze besloten dieper te gaan in hun relatie met God. Ze namen praktische hulpmiddelen mee naar huis om een heilig, overwinnend en doelgericht leven te leiden. Prijs God!

- Pastoor Stella, organisator van de conferentie / spreker

De seminars omvatten praktische stappen om hun emoties onder ogen te zien en ermee om te gaan, vooral in de context van trauma's die zij in hun verleden hebben opgelopen of onder vervolging als christenen; onderwijs over vergeving; studie over Ruth en hoe God gebroken vrouwen herstelt; leven als 'nieuwe schepping'; en meer.

De vrouwen hoorden ook persoonlijk de krachtige getuigenis van een overlevende van intense vervolging en langdurige gevangenschap in Iran."

"Ik kwam uit een dikke duisternis. Ik was moe en leeg, en kapot van een emotioneel trauma. Net als een auto die geen brandstof meer had, moest ik bijtanken. Ik kwam met veel pijn. Ik sprak met een van de pastoors. Ik vertelde al het onuitgesprokene. We baden samen, ik kon vergeven, en ik voelde dat al die zielenbanden werden verbroken. Mijn zware lasten werden opgeheven. Hoe goed is onze God! Ik ben vervuld van de vrede van God en nu ben ik vrij."

"Ik ben gekomen met een gebroken hart en een zware last die ik als kind heb gedragen en die jarenlang in mijn hart hebben gewogen. Ik ben gekomen om ze allemaal onder het kruis van Jezus Christus te leggen. Om vernieuwd te worden en het kind te worden waar Christus trots op zou zijn. Hartelijk dank voor alle inspanningen, en vooral aan God. Ik leerde mezelf over te geven aan de Vader, die me innig liefheeft, en ondanks al mijn fouten, zwakheden en zonden, omarmde hij me en verloste me uit de gevangenschap. Ik besefte dat ik meer tijd moest doorbrengen met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het hele seminar was een zegen voor mij, en van elke sessie heb ik veel dingen geleerd die mijn begrip hebben verruimd. Bedankt!"

"Ik kwam naar deze conferentie met veel pijn, omdat ik geschonden was door mijn man. Ik leerde wat het kost om een discipel van Christus te zijn. Ik besefte dat Hij degene is die de leegte in mijn leven vult. Hij is degene met wie ik alles kan delen. Vanaf nu zal ik Hem al mijn hartzeer vertellen en mijn emoties met Hem delen. Voortaan zal ik meer dan voorheen vertrouwen op Hem die mijn schild is en al mijn zonden heeft weggewassen."

"In deze conferentie kwam ik tot rust. Ik had berouw, ik vergaf en ik werd vergeven. Ik maakte kennis met Jezus Christus, dat er kracht is in Zijn naam, elke keten wordt verbroken in Zijn naam. Hoewel ik aan het begin van de reis sta, sta ik te popelen om met Hem verder te gaan."

"God zij dank dat ik vandaag de onuitgesproken woorden van de jaren die als een grote wond op mijn hart wogen, kon uitspreken. Ik hoorde God tegen me zeggen: "Je was als een onrijpe vrucht, maar je komt thuis als een rijpe, zoete en smakelijke vrucht." Als kind had ik nooit uit de grond van mijn hart gelachen. Ik was altijd verdrietig. Maar deze week liet God me in een droom zien dat ik op een vredige plek stond, vol van de geur van Christus, blij, glimlachend. Ik danste als een kind vol vreugde. Toen strekte God zijn handen naar mij uit en pakte mijn handjes. Hoe heerlijk was het om te horen: "Welkom! Vanaf nu kun je lachen. Ik ben bij je!" Ik kwam hier verdrietig en leeg aan, met een bagage van wanhoop, maar ik ga gezegend en vervuld van Gods liefde terug naar huis."

Deel
Het rimpeleffect van een veranderd leven Van duisternis naar licht: Het verhaal van een jonge moslim grafrede.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.