Koranlärare blir kristen och leder andra till Kristus

“Be och det ska ges dig; sök och du kommer att hitta . Lukas 11:9

Muslimsk lärare av Koranen har frågor om Jesus Kristus

Mitt namn är Mohammad (namn ändrat) och jag vill berätta hur mitt liv förändrades av Jesus Kristus.

“Jag kommer från en mycket religiös familj i västra Iran. Både min farfar och min morfar var muslimska präster. Jag hade också en viktig islamisk status som skolrektor och lärare i Koranen. Men jag visste att det måste finnas mer.

Jag hade forskat om kristendomen i två år och hade många frågor. Jag hade svårt att logiskt och rationellt acceptera att Gud skulle begränsa sig själv genom att bli människa för att rädda oss.

I september 2023 ledde mina frågor mig till Transform Irans digitala kyrka: Persian Community Church. Här blev jag presenterad för en kristen bror som jag senare fick veta ingick i det uppföljande lärjungaskapsteamet.”

Digital kyrka ger svar till muslimsk sökare

“Jag ställde mina frågor till honom och han besvarade dem med eftertanke; jag ville till exempel förstå begreppet treenighet. Efter att ha berättat om min kamp för rådgivaren tog jag mer tid på mig att undersöka kristendomens påståenden. Jag kände på mig att resultatet var oundvikligt, men jag ville vara säker. Jag rensade till och med ett rum i mitt hus så att jag skulle kunna använda det som kyrka när jag äntligen anammade kristendomen.

Under mitt andra möte med rådgivaren gav jag mitt hjärta till Kristus och trodde.

Som nybliven troende stod jag inför många utmaningar. Jag bad rådgivaren om hjälp. Jag behövde bli fri från konsekvenserna av många syndiga beslut och från vanor som hade blivit inrotade i mig. Rådgivaren hänvisade mig till någon som kunde ge mig mer djupgående hjälp och det slutade med att jag hade tre helande och befriande sessioner med en Transform Iran-pastor. Jag var så tacksam! Jag kunde känna hur kedjorna brast och friheten tog över.”

Muslimsk konvertit får äktenskapet återställt

“Ett av de många områden som har fått en mirakulös touch är mitt eget äktenskap. Före Kristus hatade jag min fru. Pastorn hjälpte mig att se henne och älska henne som Kristus skulle göra och han uppmuntrade mig att förlåta henne. Först var jag ovillig, men med hans uppmuntran kunde jag släppa den skuld som jag tyckte att hon hade till mig.

Nu är min relation med min fru oigenkännlig jämfört med vad den var för några månader sedan. Jag ber varje dag för hennes frälsning. Jag känner en växande kärlek inom mig för henne. Jag vet att jag genom Guds nåd behandlar henne bättre.

Jag brukade leda bönerna i moskén och jag skrev till och med muslimska böner som andra kunde be. Efter mitt beslut att följa Kristus har jag slutat med allt detta och ber bara till den ende sanne Guden som hör mig och besvarar mina böner. Jag har kastat min islamiska bönbok i floden för att förstöra den.

Dessa förändringar har märkts av mina närmaste. De vill förstå vad som har lett till min uppenbara förvandling. De säger att till och med mitt uppträdande är strålande nuförtiden!”

Omvänd muslim leder andra till Kristus

“Hittills har jag introducerat tre personer till evangeliets budskap. Två har redan trott på Kristus. Den tredje är en prästs son som ännu inte har övervunnit sin rädsla, men jag vet att han kommer att göra det. Jag ber för honom varje dag och min Transform Iran-rådgivare ber också för honom.

Den 23 januari 2024 introducerade jag Ali (namnändrat) till Persian Community Church. Jag visste att han behövde Jesus, precis som jag gjorde. Ali hade studerat i sex år vid ett islamiskt seminarium, där han också undervisade, men han var oense med många av lärorna och fick ofta problem på grund av sina frågor. Han hade gjort en del efterforskningar om kristendomen och var mycket angelägen om att få veta mer om Kristus.

Under sin andra uppföljning/ lärjungaskapssession med Transform Iran gav Ali också sitt hjärta till Kristus. Pastorn sa: “Vi bad trosbekännelsen tillsammans, och han anslöt sig till den gudomliga familjen.”

Alis far hade varit en högt uppsatt präst. Precis som sin avlidne far (och mig innan jag konverterade) skrev Ali islamiska böner som andra kunde be. En gång hade han skrivit böner för en kvinna som hade problem med relationen till sin man. När kvinnan efter att ha konverterat till kristendomen kom tillbaka och bad om en ny bön, kände Ali en förändring inom sig själv och sa till henne att han inte längre skulle skriva böner åt henne utan istället be för henne. Kvinnan blev förvånad och gick därifrån. Några dagar senare ringde hon för att tacka honom och sa att den här gången hade hennes mans beteende förbättrats avsevärt, mer än när han skrev böner för henne. Ali skrev aldrig mer böner för någon och slängde sin bönbok i floden för att förstöra den – precis som jag hade gjort tidigare!

Sedan Ali kom till tro på Kristus har han slutat att utföra islamiska böner och delta i ritualer. Han är mycket lycklig, hans relation till sina barn har förbättrats och han känner att Gud älskar honom djupt och gör underverk i hans liv. Han delar med sig av de lärdomar han får till sina nära och kära.

Innan jag fick kontakt med Transform Iran var mitt huvud fullt av frågor. Jag var isolerad i mitt sökande. Nu har jag hittat de svar jag letade efter och mer än så, jag har hittat en kristen gemenskap (genom PCC digitala kyrka) som uppmuntrar mig, lär mig och ber för mig.

Jag är evigt tacksam för denna nya födelse och det nya liv jag lever idag. Jag ska berätta de goda nyheterna om vad Kristus har gjort för mig för alla som lyssnar.”

Din gåva kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta att möta 1:1 med sökare och konvertiter för att rota dem i Guds ord så att kyrkan i Iran kan fortsätta att växa sig stark och frisk.

Share
Utbildning av Iran-apologeter

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.