Utbildning av Iran-apologeter

Var alltid beredd att försvara den tro som finns i dig. Men gör det med ödmjukhet och respekt. 1 Petrus 3:15

45 kristna iranier (35 på plats och ytterligare 10 via Zoom) har precis fått utbildning i hur man på ett skickligt, respektfullt och effektivt sätt kan dela det kristna evangeliet med iranska sökare som har intellektuella och teologiska frågor om tro och andlighet.

Jag fick svar på många frågor som jag hade funderat över. Många av de frågor jag hade, som jag kanske inte vågade ställa eller som jag till och med skämdes för att ställa, fick jag svar på.

Det sju dagar långa utbildningsevenemanget ägde rum på en säker plats i Mellanöstern och inkluderade delegater från Iran som är aktiva inom församlingsplantering, pastoralt arbete och evangelisation.

Islams fall i Iran

Iranierna håller på att lämna islam och söker sig aktivt till andra religioner. De är desillusionerade och fulla av frågor. Men vad finns det för alternativ? Det finns många högljudda konkurrerande röster som försöker attrahera de tusentals iranier, särskilt ungdomar, som använder medierna för att hitta svar på de frågor de har om livet, andlighet, tro, verklighet, religion och mycket mer. Många attraheras av österländska religioner och mystik. Andra vill förstå skillnaderna mellan islam och kristendom – kan båda vara sanna? Eller varken eller? Vad är det som gör kristendomen så annorlunda när islam redan har lovat och misslyckats med att leverera religiös uppfyllelse och fred. Jesus framträder också för många muslimer som sedan kommer till oss med frågor om vad det innebär. Visst är Jesus bara en profet? Hur kommer det sig att Han kan erbjuda sådan läkning och frihet?

Trött på religion

Evangelisation till Iran håller på att förändras. Ungdomarna leder utvecklingen i många aspekter av Irans föränderliga landskap och detta är inget undantag. De är trötta på religion. Religionen har kontrollerat och manipulerat dem. Den har berövat dem deras frihet och matat dem med lögner. Men iranier är ett medfött andligt folk och förblir hungriga efter sanning.

Iran behöver utbildade apologeter som förstår trosfilosofi, sanning och rationellt tänkande, traditionellt kristet “försvar av tron”, samt en djup förståelse för islam och den resa iranierna är på när de försöker lämna islam och söka ett alternativ.

Transform Iran har åtagit sig att utrusta ett växande antal iranska kristna apologeter som kan dela med sig av tron på ett sätt som är fullständigt och övertygande och som kan hantera de sökandes genuina frågor.

Utbildning av apologeter

I april 2024 kunde Transform Iran leverera riktad utbildning till 35 framväxande iranska apologeter.

Studenterna brottades med komplexa ämnen och vetenskapen och konsten bakom kristen apologetik, men de fick också undervisning om hur de kan skydda och vårda sin egen personliga andliga hälsa.

Lektionerna var otroligt praktiska och hjälpsamma. De har gett mig verktyg som jag kan använda varje dag.

Agendan fokuserade på frågor som direkt påverkar tänkandet i Iran idag; nya utländska influenser inklusive det stora inflödet av österländska religioner och mystik, förhållandet mellan politik och teologi, en djup jämförande förståelse av islam och kristendom; samt att titta på kärnkompetenser som självständigt och kritiskt tänkande, tydlig kommunikation, hur man ställer rätt fråga och svarar på de frågor som ställs, med mera. Bland annat följande ämnen:

 • Islamisk historia
 • Kristendomens grundvalar
 • Jämförande studie mellan islam och kristendom
 • Jesus i Koranen mot Jesus i Bibeln
 • Nya influenser i iransk kultur och andlighet
 • Östliga religioner och mysticism
 • Andra religioner och filosofiska ideologier
 • Smärta och lidande
 • Kritiskt tänkande
 • Hur kan vi veta att det vi tror på är sant?
 • Tydlig kommunikation och hur man ställer rätt frågor
 • Mentala och andliga hinder för tron
 • Hur vi kan stärka vår kristna tro

Till en början var mina förväntningar som på många teologikurser, där vi bara behövde lära oss en teologi och veta att det är bra och fantastiskt att tro på teologin, men nu inser jag till fullo att om vi inte kan försvara vår teologi ordentligt är den inte användbar alls. Jag ber att vi på denna nya väg kan ta de rätta stegen och försvara vår tro bort från alla fördomar och krig, och argumentera med kärlek och visdom, och jag ber att jag kan försvara min tro på godhet från det förtroende du har lagt i mig.

Händelsedelegat

Din gåva kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta avveckla falska läror och ideologier som genomsyrar Iran och leda sökande iranier till Jesus Kristus.

Published on
30 April 2024
Share
Jag förlorade 3 barn för Kristus och fick hundratals lärjungar

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.