Apologetiskt centrum

Behovet av kristen apologetik

“Var alltid beredd att ge ett svar till alla som frågar dig om anledningen till det hopp som du har. Men gör det med mildhet och respekt.” 1 Petrus 3:15

Kristen apologetik ger ett tydligt och övertygande svar på genuina invändningar mot tron. Det finns ett stort behov av att tillhandahålla kristen apologetik på språket farsi, med hänsyn till de specifika frågor som iranier som har vuxit upp med en shiamuslimsk världsbild kommer att ha.

Svara på de frågor som ställs

Transform Irans Porpasokh (=Frågor och svar) webbplats drar tiotusentals besökare varje månad och engagerar sig direkt med frågor från sökare. Ämnena omfattar livet, mening, tro, teologi, andlighet och filosofi. Vårt erfarna team av apologeter och teologer svarar på alla dessa frågor. För frågor med bredare intresse publiceras svaren i form av artiklar på webbplatsen så att fler kan dra nytta av dem.

Hittills har mer än 6.400 svar på viktiga frågor publicerats på webbplatsen och många har kommit till räddning som ett resultat av detta. Webbplatsen används också för lärjungaskap, personlig tillväxt och ledarskapsutveckling. De troende kommer för sin egen skull eller för att hjälpa dem i deras arbete med att leda församlingen och evangelisera. Ledare från husförsamlingar kontaktar oss regelbundet för att tacka oss för webbplatsen. Det är en ovärderlig resurs för dem.

Utnyttja mediernas kraft och räckvidd

Porpasokhs webbplats arbetar tillsammans med en dedikerad närvaro i sociala medier och stödprogram som sänds på satellit-TV som tillsammans säkerställer att iranier med frågor om tro lätt kan hitta sina svar.

Rev Vrezh leder denna verksamhet och berättar om sin passion för arbetet:

Jag tror att Jesus själv arbetade i människornas sinnen, inte bara i deras hjärtan. Han tog itu med och ryckte upp mentala fästen med rötterna. Sedan gick han in med sin kraftfulla kärlek och helade dem. Aposteln Paulus säger att vi måste riva ner tänkesätt som står i motsats till evangeliet, till kunskap om Gud. Så det är vad vi gör! Vi utbildar och befriar. Vi tar bort de fästen i människors sinnen som vill upphöja sig själva över evangeliets sanning, så att vi sedan kan gå in och se frälsning i deras liv

Porpasokh har en vision om att se en rotad, växande och stärkt kyrka i Iran och den farsi-talande världen, där tankesätt och fästen som står i motsats till Kristi evangelium demonteras och rivs ner av sanningen i Guds ord.

Jag sökte på Internet, gjorde efterforskningar och dopet blev ett kritiskt ämne för mig. Till slut hittade jag Porpasokhs webbplats och såg att många troende ställer sina frågor och får svar, och jag blev uppmuntrad och frågade om dopet, och ett e-postmeddelande kom till mig som presenterade mig för en pastor som svarade på mina frågor och gav mig råd.

Er webbplats har hjälpt oss i det pastorala arbetet och i evangelisationen. Vi hänvisar folk till dig.

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.