Digitala kyrkan

Visionen om den digitala kyrkan är inte en ersättning för en personlig gemenskap. Det kan dock vara ett enklare "anonymt" första steg för sökare och nya troende i Iran, och ibland en nödvändighet för dem som fysiskt sett inte kan delta i möten personligen (geografiska eller språkliga begränsningar eller till och med hot mot livet).

Persian Community Church (PCC) föddes i april 2018 och erbjuder familj, gemenskap och samhörighet för isolerade iranska kristna, och ett sätt för dem att växa i sin tro och bli utrustade och få en vision om att nå andra för Kristus. Mötena är interaktiva och deltagarna uppmuntras att delta i gudstjänst och bön samt delta i diskussioner. PCC ser också fram emot när dörrarna står öppna för Iran, där kyrkan i hela landet kommer att kunna få kontakt och bli uppbyggd när vi hjälper de behövande och lockar hundratusentals fler till Kristi kärlek. PCC sammanlänkar mer än 20 000 troende och sökande varje månad.

År 2020 lanserade Transform Iran mötestältet, PCC:s (digitala) bönerum. Meeting Tent är öppet varje dag (utom söndag) i fyra timmar per dag. Under året anordnas i Meeting Tent också koncentrerade böne- och fastestunder under flera dagar i taget, eller till och med flera veckor. I oktober 2022, när Iran var i uppror efter Mahsa Aminis död, anordnade Meeting Tent två veckors bön och fasta följt av en hel dag av koncentrerad förbön för Iran. Vittnesmål om besvarade böner, räddningar och helanden är vanliga. Tusentals människor samlas varje månad. Meeting Tent bygger upp gemenskap och tro och vill se Guds rörelse i Iran växa genom att ge iranska kristna och sökare runt om i världen enkel och gratis tillgång till gemensam bön, på flera av Irans hjärtespråk och med planer på att expandera till fler.

Transform Iran har åtagit sig att plantera kyrkor på alla Irans språk, och en digital kyrkoplattform är ett strategiskt sätt att börja samla vitt spridda troende i en folkgrupp som hittills bara har kunnat lära sig, be och tillbe på farsi i sina lokala farsi (persisktalande) kyrkor. Föreställ er den dag då en Gilaki-troende för första gången får en Gilaki-bibel i handen och blir inbjuden till gudstjänst tillsammans med andra Gilaki-talande på sitt eget hjärtespråk, i den nya "Gilaki Community Church". Dessa drömmar håller långsamt på att bli verklighet. En efter en, genom Guds nåd, kommer varje folkgrupp i Iran att kunna samlas och tillbe Herren på sitt eget språk.

Persian Community Church har skapat en plattform där jag kan ha gemenskap och känna att jag tillhör en större Kristi kropp över hela världen. Vi träffas på söndagar och dyrkar Jesus. Detta välsignar mig mycket.

Jag växte upp i en fanatisk muslimsk familj, jag har aldrig haft en kristen vän, jag har aldrig varit i en kyrka. Mitt i en personlig tragedi kom jag ihåg Jesus och ropade till honom: "Snälla! Befria mig från denna skam och tragedi!" Han kom och mötte mig i min smärta och förändrade mitt liv. Jag hade ännu inte gett mitt liv till Kristus, men jag sökte desperat efter att lära känna honom. Jag sökte efter en kristen pastor och då hittade jag länken till Persian Community Church och en av ledarna hjälpte mig att binda mitt liv till Kristus. Nu har det gått ett år och sex månader. Varje söndag och varje fredag deltar jag i Persian Community Church. Jag har vuxit mycket i min tro. Det vackra med den här resan är att alla mina familjemedlemmar och vänner som såg hur mitt liv förändrades - tolv stycken - blev intresserade och talade med samma pastor och alla gav sitt liv till Kristus. Nu träffas vi varje vecka tillsammans med honom för lärjungaskap.

Donera idag

Pengarna går direkt till att se till att evangeliet förkunnas, att konvertiter får sina rötter i Ordet och att ledare bildas som kommer att ge Kristi förvandlande kärlek till Iran - och vidare.