Church Planting

Visionen är att plantera, vårda och utveckla blomstrande, reproducerande församlingar i varje stad i Iran, på de språk som alla folkgrupper i Iran talar i hjärtat. På så sätt blir evangeliets budskap tydligt förstått och mottaget av alla iranier, och de heligas gemenskap är tillgänglig för alla.

Transform Iran planterar församlingar som är förankrade i Guds ord, stärkta, utrustade, försedda med resurser och aktivt engagerade i mission som förändrar nationen.

Vår familj av församlingar sträcker sig över 18 länder, inklusive hundratals församlingar i mer än 50 städer i Iran.

Kyrkor i diasporan är aktivt involverade i uppdraget att nå Iran, genom att volontärarbeta och arbeta för de olika projekt och initiativ som drivs av Transform Iran.

Kyrkorna i Iran är också aktivt engagerade i mission, trots de risker de utsätts för. Hjärtat för de förlorade väger tyngre än rädslan för fara.

Jag var en mullah som gav religionslektioner. För två år sedan fick jag veta att jag hade bröstcancer, jag fick kontakt med en av pastorerna som presenterade mig för Jesus och trots min sjukdom tändes en strimma av hopp i mitt hjärta om att jag skulle bli helad. Under min behandling hjälpte kyrkan mig mycket med undervisning, böner och även med känslomässig och ekonomisk hjälp. I dag är jag helt helad och med hjälp av församlingen läser jag en universitetskurs för att bli lärare och introducera Jesus för den yngre generationen. Under de senaste två åren som jag har känt Gud har jag insett att han är min försörjare och en stor och kärleksfull Gud, jag har känt hans närvaro varje dag i mitt liv, även om jag var en muslimsk präst hade jag aldrig den här känslan av Guds närvaro som jag har nu. Min Herre Jesus Kristus vägleder och undervisar mig och gav mig ett nytt liv, och nu är jag mycket glad över att ha honom i mitt liv, jag känner hans närvaro varje dag och överallt och jag är så glad att han valde mig för att lära känna den sanna Guden.

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.