Bible Translation

Bibeln, och förmågan att få tillgång till och förstå den, är ett viktigt grundläggande verktyg för allt arbete med lärjungaskap, ledarskapsutveckling och församlingsplantering. Den enkla sanningen är att utan den kan vi aldrig uppnå vårt mål.

Det finns tre viktiga hinder som kyrkan måste övervinna för att säkerställa att alla iranier har tillgång till Guds ord, förstår det och kan knyta an till budskapet. 1- brist på översättningar till de etniska “hjärtspråken” i Iran, 2- många av dessa folkgrupper bor på landsbygden, och 3- en hög andel analfabeter bland dem.

Att inte be är tragiskt. Men att be och inte förbereda sig är katastrofalt.

Pastor Lazarus Yeghnazar, grundare av och ordförande för Transform Iran

Kyrkan i Iran växer, men enligt Joshua Project endast bland de folkgrupper som har tillgång till biblisk litteratur på sina språk. Faktum är att andelen kristna i de områden som inte talar persiska eller har någon biblisk text på sina språk är mycket låg, cirka 0,1%. Ändå talar mer än 50% av iranierna inte persiska som sitt första språk eller i sitt hem. Det finns ett ökande behov av att översätta Guds ord till språken hos alla Irans folkgrupper. Budskapet måste vara lättillgängligt, attraktivt att höra och gå rakt in i hjärtat.

Det finns 39 språk i Iran (många fler om man räknar med underspråk och dialekter). Endast fyra av dessa har Bibeln på sitt språk: Farsi (persiska), armeniska, assyriska och azeriska. Vissa andra har små portioner, men många av dessa har inte exakt representerat de språk som folket faktiskt talar i Iran och har därför inte lyckats skapa en hjärtkontakt.

Att läsa eller höra Guds ord på modersmålet gör att många hinder kringgås och att lyssnaren verkligen kan förstå och ta till sig budskapet. Om inte dessa språk har en bibel på sitt eget språk, som kan användas i predikan, gudstjänst, bön och undervisning, kan effekterna av den senaste tidens snabba kyrkliga tillväxt i bästa fall bli ytliga. Guds ord på modersmålet är avgörande för att kunna etablera växande och teologiskt sunda kyrkor i alla Irans regioner.

Transform Iran gjorde ett fantastiskt jobb med vårt projekt. Det var mirakulöst hur snabbt de gjorde det! Arbetet i Transform Irans bibelöversättningsteam går i warpfart. Vi tvivlar inte på att de kommer att slutföra det på rekordtid och med en hög grad av kvalitet.

Partner för finansiering av bibelöversättning

Transform Iran arbetar outtröttligt med att översätta Bibeln till Irans etniska “hjärtspråk”, skapa ljuddramatiseringar av översättningarna (med autentiska accenter samt musik och musikinstrument som representerar folkgrupperna) och sända Ordet via radio, appar och sociala medier till de mest avlägsna hörnen av Iran. Med Guds nåd kommer miljontals människor som aldrig har hört evangeliet på sitt modersmål att höra och ta emot det och Kristi förvandlande kärlek kommer att nå varje samhälle i Iran.

Vi har haft förmånen att ha strategiska partners i detta arbete. Dessa inkluderar bland annat unfoldingWord (stöd i utvecklingen av den kyrkocentrerade bibelöversättningsmodell vi använder, samt partnerskap i översättningen av Open Bible Stories på 18 språk hittills), Biblica (tillät oss att revidera och använda deras Persian Contemporary Bible NPV som “källtext”) och Operation Agape of India’s Dr Alex Abraham (hjälpte till att utbilda vårt kärnteam och tillhandahöll fritt sin Autographa-plattform). Vi är också tacksamma för samarbetet med SRG:s UPG Initiative som finansierar översättningen och ljuddramatiseringen av Gilakis Nya Testamente.

Lyssna på ett exempel på en ljuddramatisering av Bibeln på Gilaki. Detta är Johannes kapitel 4, Jesus och den samaritiska kvinnan vid brunnen, sedan helar Jesus tjänstemannens son:

Min mor är inte läskunnig i persiska (farsi) men förstår de talade språken. Laki är hennes modersmål. Hon är troende, men hon hade aldrig hört evangeliet på sitt eget språk. När jag läste Transform Irans Lakiöversättning av Johannesevangeliet för henne, och hon för första gången hörde skriften på sitt hjärtas språk, började hon gråta. Den känslomässiga kopplingen var så stark. Hon fortsatte att säga: “Jag har aldrig hört de orden i Laki”.

Donera idag

Medlen går direkt till att säkerställa att evangeliet predikas, att konvertiter är rotade i Ordet och att ledare uppstår som kommer att föra Kristi förvandlande kärlek till Iran – och bortom det.