Afghanistan

Waarom zou een organisatie die zich richt op Iran zich zorgen maken over wat er in Afghanistan gebeurt?

Er zijn meer dan twee miljoen Afghanen in Iran; velen zijn vluchteling. Iran herbergt een van de grootste vluchtelingenpopulaties ter wereld en de overgrote meerderheid van hen komt uit Afghanistan. Er zijn ongeveer 800.000 geregistreerde Afghaanse vluchtelingen, maar meer dan twee miljoen zonder papieren.

Afghanen vormen een belangrijk deel van de etnische diversiteit van Iran. Hun taal, Dari, lijkt erg op Farsi. Met een gemeenschappelijke taal en zoveel mensen die onder ons wonen, maken Afghanen absoluut deel uit van onze roeping. Bovendien worden Afghanen zwaar mishandeld in Iran. Exodus 22:21 waarschuwt het volk van God om vreemdelingen die in hun land wonen niet te mishandelen of te onderdrukken. Amnesty International heeft veel ontnuchterende voorbeelden gedocumenteerd van mishandeling van Afghanen door de autoriteiten in Iran. De Kerk moet anders zijn.

Het versterken van de Afghaanse kerk ondersteunt niet alleen een prachtige gemeenschap van gelovigen in Afghanistan, maar we weten dat het uiteindelijk ook de Iraanse kerk zal versterken. We zien de dag dat Iraniërs als zendelingen naar Afghanistan zullen gaan en Afghaanse gelovigen hetzelfde zullen doen in Iran. Onze gemeenschappen zijn met elkaar verweven.

Transform Iran bereikt Afghanen met het evangelie, ondersteunt ontsnapte slachtoffers van vervolging, discipelt nieuwe bekeerlingen en ontwikkelt leiders. Onze familie in Afghanistan bestaat uit zeven kerken in verschillende districten.

In februari 2021 ontving het leiderschap van Transform Iran een profetisch woord dat ons waarschuwde voor de op handen zijnde val van Kabul. Dankzij deze waarschuwing zes maanden voordat de gebeurtenissen plaatsvonden, konden we ons voorbereiden. De meesten van ons team hadden geen paspoort. We hadden de tijd om het vereiste papierwerk in orde te krijgen om degenen die wilden vertrekken veilig te verhuizen. Sommigen waren onvermurwbaar en wilden blijven om een licht te zijn in de komende duisternis. We konden ons voorbereiden op hun veiligheid door indien nodig binnen het land te verhuizen, betere communicatieapparatuur te leveren en ons voor te bereiden op voedselhulp. Na de grote terugtrekking en het virtuele isolement van de Taliban zijn de ontslagen en faillissementen explosief gestegen. Armoede is genadeloos (zelfs voor goed opgeleide, normaal goed verdienende gezinnen). Vrouwen die in veel huishoudens de belangrijkste kostwinners waren, zijn aan huis gebonden en het hele gezin lijdt hieronder.

Sinds de ineenstorting in augustus 2021 hebben we steun verleend aan de kerk in Afghanistan en aan ontheemde christelijke gezinnen en moslimzoekers die met hen verbonden zijn. Onze directe missie is om de Afghaanse christenen in en buiten Afghanistan te ondersteunen met essentiële humanitaire hulp die hen in staat stelt te overleven, weer op de been te komen, hun hoop te herstellen en hen opnieuw te inspireren om hun land te bereiken voor Christus. Waar mogelijk ondersteunen we ook niet-christelijke vrienden van Afghaanse christenen die het moeilijk hebben, door hen de kracht van de onvoorwaardelijke liefde van Christus te laten zien en hen tot redding en discipelschap te zien komen.

Transform Iran heeft humanitaire hulp verleend aan bijna 1.700 Afghanen, waarvan meer dan 1.000 in het land zelf. Dit omvat voedsel, hygiënisch materiaal, verwarming in de winter, huur, evacuatiekosten, medische noodgevallen, medicijnen en vervoer.

Vanaf de dag dat jullie hulp op ons pad kwam, kan ik oprecht zeggen dat er een ontwaken in mijn leven heeft plaatsgevonden; een opwekking zelfs. Mijn gezin is voortdurend vol vreugde. Prijs God dat het Zijn manier is dat hulp altijd op het juiste moment naar ons toekomt. Net zoals de herder zijn kudde door de woestijn leidt en voor elk van zijn schapen zorgt, zo zijn wij nederig om te kunnen zeggen dat God ons in Afghanistan, in deze moeilijke omstandigheden, niet in de steek laat.

Daarvoor was mijn vrouw ziek en waren we allemaal erg bezorgd. Onze levensomstandigheden waren echt niet goed. We waren allemaal diep bedroefd, maar vanaf de dag dat we in Christus geloofden en God onze handen vasthield, is zelfs de ernstige angst van mijn vrouw gekalmeerd en zijn haar lichamelijke kwalen ook genezen.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.