Apologetisch Centrum

De Porpasokh (=Vraag & Antwoord)-site van Transform Iran trekt elke maand tienduizenden bezoekers en gaat rechtstreeks in op de vragen van zoekers. De onderwerpen gaan over het leven, zingeving, geloof, theologie, spiritualiteit en filosofie. Ons ervaren team van apologeten en theologen beantwoordt ze allemaal. Voor vragen met een breder belang worden de antwoorden gepubliceerd in de vorm van artikelen op de website, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.

Tot nu toe zijn er meer dan 5.900 antwoorden op belangrijke vragen op de site gepubliceerd en velen zijn daardoor tot redding gekomen. De site wordt ook gebruikt voor discipelschap, persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling. Gelovigen komen voor zichzelf of om hen te helpen in hun kerkleiderschap en evangelisatie. Leiders van huiskerken nemen regelmatig contact met ons op om ons te bedanken voor de site. Het is een bron van onschatbare waarde voor hen.

Ds. Vrezh leidt deze bediening en spreekt over zijn passie voor het werk:

Ik geloof dat Jezus zelf in de gedachten van de mensen werkte, niet alleen in hun harten. Hij heeft mentale bolwerken aangepakt en ontworteld. Toen ging hij met zijn krachtige liefde naar binnen en genas hen. Paulus, de apostel, zegt dat we denkwijzen die tegen het evangelie zijn, moeten afbreken tot kennis van God. Dus dat is wat we doen! We onderwijzen en bevrijden. We nemen de bolwerken in de gedachten van mensen weg die zichzelf willen verheffen boven de waarheid van het evangelie, zodat we naar binnen kunnen gaan en verlossing in hun leven kunnen zien…

Porpasokh heeft een visie om een gewortelde, groeiende, versterkte kerk te zien in Iran en de Farsi-sprekende wereld, waar denkwijzen en bolwerken die tegen het evangelie van Christus zijn, worden ontmanteld en neergehaald door de waarheid van Gods woord.

Ik zocht op internet en deed onderzoek en de doop werd een belangrijk onderwerp voor mij. Ik vond uiteindelijk de Porpasokh site en zag dat veel gelovigen hun vragen stellen en antwoord krijgen, en ik werd bemoedigd en vroeg naar de doop, en er kwam een e-mail die me voorstelde aan een pastor die mijn vragen beantwoordde en me adviseerde.

Uw website heeft ons geholpen bij pastoraal werk en evangelisatie. We verwijzen mensen naar je door.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.