Vluchtelingen en de vervolgde kerk

Liefde is praktisch. Toen Jezus over het koninkrijk van de hemel predikte, voedde en genas hij de mensen ook. Het Nieuwe Testament staat vol met voorbeelden van het lichaam dat zorgt voor mensen in nood, vooral binnen de familie van God. Transform Iran ondersteunt christelijke vluchtelingen in het Midden-Oosten en vervolgde christenen in Iran met praktische en pastorale middelen.

Het stichten van en toezicht houden op honderden kerken in een land dat met zulke grote vervolging te maken heeft, is een serieuze verantwoordelijkheid. We beschermen de fysieke levens van de christenen in Iran door een zorgvuldig beheerd, veilig netwerk van kerken aan te bieden, gebaseerd op tientallen jaren ervaring in de ondergrondse kerkbeweging. Onze communicatie is weloverwogen en het netwerk wordt zorgvuldig bewaakt. We geven training en advies over veiligheidsprotocollen en bidden voortdurend voor de gelovigen die in Iran werken.

Als het misgaat, komen we op voor de gevangenen en helpen we mensen wier leven in gevaar is om te ontsnappen. We voorzien dan in hun onmiddellijke behoeften en brengen hen onder in veilige plaatsen buiten Iran. Bijna zonder uitzondering worden deze gelovigen nog steeds voor ogen gehouden voor de mensen in Iran. Ze ontsnappen met een bezwaard hart en weten niet zeker hoe ze ooit nog invloed zullen hebben op deze geweldige natie. Eenmaal gesetteld, kunnen we hen nieuwe mogelijkheden bieden om te dienen via een van ons netwerk van bedieningen van buiten Iran. Dit is een enorme bron van kracht en bemoediging voor deze anders verslagen gelovigen. Als vluchtelingen moeten ze veel nieuwe hordes nemen, vooral op het gebied van juridische papieren, registraties, arbeidsrechten, toegang tot onderwijs en aanvragen voor toelating tot een land in het Westen. Ons team kan je hierbij helpen.

Transform Iran helpt deze vluchtelingen ook met de eerste levensbehoeften, van kleding, voedsel en medische hulp tot brandstof om hun huizen in de winter te verwarmen. Velen zijn ontsnapt met slechts een klein koffertje (als ze dat al hadden!). We helpen hen ook om waar mogelijk werk te vinden (beperkende opties voor vluchtelingen). Waar we de financieringsmogelijkheden hebben, nemen we zoveel mogelijk mensen zelf in dienst. Alle trainingen die nodig zijn (IT, webdesign, tv-productie…) worden verzorgd door ons eigen team.

De vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten is echt. De inflatie is duizelingwekkend hoog (de jaarlijkse inflatie in Turkije bedraagt meer dan 80% in 2022 -Reuters) en de mogelijkheden voor vluchtelingen zijn schaars. Transform Iran is vastbesloten om achter onze broeders en zusters te staan die al zoveel hebben opgeofferd.

Er is geen andere manier om het te zeggen. Je hebt mijn leven gered.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.