Bijbelvertaling

De Bijbel, en het vermogen hem te raadplegen en te begrijpen, is een essentieel basisinstrument voor elk discipelschap, leiderschapsontwikkeling of kerkplantingswerk. De eenvoudige waarheid is dat wij zonder de Bijbel nooit onze missie kunnen volbrengen. 

Er zijn drie belangrijke hindernissen die de kerk moet overwinnen om ervoor te zorgen dat alle Iraniërs toegang hebben tot het Woord van God, het begrijpen en zich verbonden voelen met de boodschap. 1- gebrek aan vertalingen in de etnische 'harttalen' van Iran, 2- de landelijke ligging van veel van deze bevolkingsgroepen en 3- een hoog percentage analfabetisme onder hen.

Niet bidden is tragisch. Maar bidden en je niet voorbereiden is rampzalig.

Ds. Lazarus Yeghnazar, oprichter en voorzitter van Transform Iran

De kerk in Iran groeit, maar volgens het Joshua Project alleen onder de bevolkingsgroepen die toegang hebben tot Bijbelse literatuur in hun talen. In feite is het percentage christenen in de gebieden die geen Perzisch spreken of geen enkele Bijbelse tekst in hun taal hebben zeer laag, namelijk ongeveer 0,1%. En toch spreekt meer dan 50% van de Iraniërs geen Perzisch als hun eerste taal, of in hun huis. Er is een toenemende behoefte aan vertaling van Gods Woord in de talen van alle Iraanse bevolkingsgroepen. De boodschap moet gemakkelijk toegankelijk zijn, aantrekkelijk om te horen, en aansluiten bij het hart. 

Er zijn 39 talen in Iran (veel meer als je deeltalen en dialecten meetelt). Slechts vier daarvan hebben de Bijbel in hun taal: Farsi (Perzisch), Armeens, Assyrisch en Azeri. Enkele andere hebben kleine gedeelten, maar veel daarvan hebben de talen die de mensen in Iran werkelijk spreken niet nauwkeurig weergegeven en zijn er dus niet in geslaagd een hartverbinding tot stand te brengen. 

Het lezen of horen van het Woord van God in de moedertaal omzeilt vele hindernissen en stelt de luisteraar in staat de boodschap werkelijk te begrijpen en zich ermee te verbinden. Tenzij deze talen een Bijbel in hun eigen taal hebben, die gebruikt kan worden bij prediking, aanbidding, gebed en onderwijs, zou het effect van de recente snelle groei van de kerk op zijn best oppervlakkig kunnen zijn. Het Woord van God in de moedertaal is cruciaal voor de vestiging van groeiende en theologisch gezonde kerken in alle regio's van Iran. 

Transform Iran werkt onvermoeibaar aan het vertalen van de Bijbel in de etnische 'harttalen' van Iran, het maken van audiodramatiseringen van de vertalingen (met authentieke accenten en muziek en muziekinstrumenten die de bevolkingsgroepen vertegenwoordigen) en het uitzenden van het Woord via radio, apps en sociale media naar de verste uithoeken van Iran. Met Gods genade zullen miljoenen die het evangelie nog nooit in hun hartstaal hebben gehoord, het horen en ontvangen en zal de transformerende liefde van Christus elke gemeenschap in Iran bereiken.

We zijn gezegend met strategische partners in dit werk. Dit zijn onder andere unfoldingWord (ondersteuning bij de ontwikkeling van het Church-Centric Bible Translation model dat we gebruiken, en een partnerschap bij het vertalen van Open Bible Stories in 18 talen tot nu toe), Biblica (gaf ons toestemming om hun Persian Contemporary Bible NPV te herzien en te gebruiken als 'brontekst') en Operation Agape of India's Dr Alex Abraham (hielp bij het trainen van ons kernteam en stelde hun Autographa platform beschikbaar). We zijn ook dankbaar voor het partnerschap van SRG's UPG Initiative bij het financieren van de vertaling en audiodramatisering van het Gilaki Nieuwe Testament.  

Mijn moeder is niet geletterd in het Perzisch (Farsi) maar begrijpt de gesproken talen. Laki is haar moedertaal. Ze is gelovig, maar ze had het evangelie nooit in haar eigen taal gehoord. Toen ik Transform Iran's Laki vertaling van het Evangelie van Johannes aan haar voorlas, en zij voor het eerst het geschrift in haar hartstaal hoorde, begon zij te huilen. De emotionele verbinding was zo sterk. Ze bleef zeggen: "Ik heb die woorden nog nooit in het Laki gehoord".

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.