Evangelisatie

Er is een bovennatuurlijke genade in Iran - als nooit tevoren. De mensen zijn hongerig naar de waarheid en staan open voor het evangelie. Maar het evangelie moet gedeeld worden, want "hoe kunnen zij geloven in degene van wie zij niet gehoord hebben?" Romeinen 10:14 

Transform Iran predikt het evangelie aan Iraniërs via een hele reeks media en persoonlijk. Ons getrainde follow-up team staat klaar om 1:1 in gesprek te gaan met zoekers.  

Wij pionieren met initiatieven die ervoor zorgen dat elke bevolkingsgroep in Iran, ongeacht sociale status, opleiding of etniciteit, de kans krijgt om het evangelie in hun eigen 'hart'-taal te horen en door de liefde van Christus te worden veranderd. Deze initiatieven omvatten: 

  • Bijbelvertaling. Zo'n 26 miljoen Iraniërs hebben het Woord van God niet in hun eigen 'hart'-taal. Transform Iran is bezig deze Bijbelarmoede aan te pakken, zodat evangelisatie naar Irans etnische groepen effectiever kan zijn en kerken kunnen worden geplant die standhouden en groeien. U kunt hier meer lezen over ons Bijbelvertaalwerk
  • Media. We zenden live en vooraf opgenomen evangeliepresentaties uit via satelliet-tv, radio en sociale media. Miljoenen hebben het evangelie gehoord via onze media diensten
  • Apologetiek. Porpasokh' betekent 'Vraag & Antwoord' en dat is het hart van ons apologetisch centrum. De Porpasokh-site van Transform Iran trekt elke maand tienduizenden bezoekers en gaat rechtstreeks in op de vragen van zoekers. De antwoorden worden op de site gepubliceerd zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Tot nu toe zijn meer dan 5.400 vragen op de site beantwoord en velen zijn daardoor tot redding gekomen. Lees hier meer.
  • Slachtoffers van trauma, misbruik en verslaving. Voor de miljoenen in Iran die te maken hebben met vroegere en voortdurende trauma's, misbruik en verslaving, is er een bijzonder diep gevoel van onwaardigheid en hopeloosheid. Transform Iran's Pearl of Persia bediening werkt specifiek met deze mensen in gedachten, en creëert evangelisatie op maat die spreekt van hoop, genezing en identiteit. 
  • Uitzendingen in Iran. Gelovigen in Iran zijn gepassioneerd om anderen de levensveranderende kracht van Christus in hun leven te zien kennen en actief met anderen te delen. Wij ondersteunen op afstand door middel van training, het verstrekken van Bijbels en discipelschapsprogramma 's voor hen die tot geloof zijn gekomen. 
  • Acties via Turkije. Transform Iran organiseert elk jaar gerichte outreach-evenementen in Turkije - de populairste toeristische bestemming voor Iraniërs. Elk jaar bezoeken meer dan 2 miljoen Iraniërs Turkije. Iraniërs reizen ook regelmatig naar Turkije voor zaken en kopen elk jaar duizenden eigendommen. Onze getrainde evangelisten reizen naar gebieden die populair zijn bij Iraniërs en delen het evangelie met hen. Velen zijn op deze manier gered en teruggekeerd naar Iran, waar zij huiskerken hebben gesticht. Ons follow-up team ondersteunt deze kerken vervolgens op afstand (zie Discipelschap).

Ik maakte deel uit van een team in Istanbul. We waren op zoek naar Iraanse toeristen. We ontmoetten een gezin en deelden het goede nieuws met hen. We gaven hen ook geschenken waarmee ze gratis toegang kregen tot de Bijbel en andere christelijke bronnen online. De vader vertelde me dat hij in Jezus geloofde en christen wilde worden, maar niet wist waar hij moest beginnen of wat hij moest doen. Dit was de laatste dag van hun reis naar Istanbul - ze zouden diezelfde middag nog teruggaan naar Iran. Zijn vrouw werd ook steeds blijer toen ze ons hoorde spreken. Ze stond te popelen om haar hart aan Jezus Christus te geven, wat ze meteen deed, en ze werd gelovig. Haar man zag hoe zij haar leven aan Jezus wijdde en ook hij beleed zijn liefde voor Jezus, had berouw over zijn zonde en gaf zijn hart aan Jezus. Ze waren zo gelukkig door dit moment! Ze wilden ons meenemen voor een ijsje om het te vieren! Ze zijn nu terug in Iran en ik houd contact met de vrouw en help haar te groeien in haar geloof.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.