Apologetisch Centrum

De site Porpasokh (=Vraag & Antwoord) van Transform Iran trekt maandelijks tienduizenden bezoekers en gaat rechtstreeks in op de vragen van zoekers. Onderwerpen zijn leven, zingeving, geloof, theologie, spiritualiteit en filosofie. Ons ervaren team van apologeten en theologen beantwoordt ze allemaal. Voor vragen met een breder belang worden de antwoorden gepubliceerd in de vorm van artikelen op de website, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.  

Tot nu toe zijn er meer dan 5.900 antwoorden op belangrijke vragen op de site gepubliceerd en velen zijn daardoor tot verlossing gekomen. De site wordt ook gebruikt voor discipelschap, persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling. Gelovigen komen voor zichzelf, of om hen te helpen in hun kerkleiderschap en evangelisatie. Leiders van huisgemeenten nemen regelmatig contact met ons op om ons te bedanken voor de site. Het is een bron van onschatbare waarde voor hen. 

Ds. Vrezh leidt deze bediening en spreekt over zijn passie voor het werk:

Ik geloof dat Jezus zelf in de gedachten van de mensen werkte, niet alleen in hun harten. Hij behandelde en ontwortelde mentale bolwerken. Daarna ging hij met zijn krachtige liefde naar binnen en genas hen. Paulus de apostel zegt dat we geesten moeten neerhalen die tegen het evangelie zijn, tot kennis van God. Dus dat is wat we doen! We onderwijzen en bevrijden. We nemen die bolwerken weg in de geest van mensen die zichzelf willen verheffen boven de waarheid van het evangelie, zodat we dan naar binnen kunnen gaan en verlossing in hun leven kunnen zien.

Porpasokh heeft een visie om een gewortelde, groeiende, versterkte kerk te zien, in Iran en de Farsi-sprekende wereld, waar denkwijzen en bolwerken die tegen het evangelie van Christus zijn, worden ontmanteld en neergehaald door de waarheid van Gods woord. 

Ik zocht op internet, deed onderzoek en de doop werd voor mij een kritisch onderwerp. Uiteindelijk vond ik de Porpasokh site en zag dat veel gelovigen hun vragen stellen en antwoord krijgen, en ik werd bemoedigd en vroeg naar de doop, en er kwam een e-mail waarin ik werd voorgesteld aan een voorganger die mijn vragen beantwoordde en mij raad gaf.

Uw website heeft ons geholpen bij pastoraal werk en evangelisatie. We verwijzen mensen naar u door.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.