Apologetisch Centrum

De site Porpasokh (=Vraag & Antwoord) van Transform Iran trekt maandelijks tienduizenden bezoekers en gaat rechtstreeks in op de vragen van zoekers. Onderwerpen zijn leven, zingeving, geloof, theologie, spiritualiteit en filosofie. Ons ervaren team van apologeten en theologen beantwoordt ze allemaal. Voor vragen met een breder belang worden de antwoorden gepubliceerd in de vorm van artikelen op de website, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.  

To date more than 5,900 answers to key questions have been published on the site and many have come to salvation as a result. The site is also used as a discipleship, personal growth and leadership development too. Believers come for themselves, or to help them in their church leadership and evangelism. Leaders from house churches regularly contact us to thank us for the site. It’s an invaluable resource for them. 

Ds. Vrezh leidt deze bediening en spreekt over zijn passie voor het werk:

Ik geloof dat Jezus zelf in de gedachten van de mensen werkte, niet alleen in hun harten. Hij behandelde en ontwortelde mentale bolwerken. Daarna ging hij met zijn krachtige liefde naar binnen en genas hen. Paulus de apostel zegt dat we geesten moeten neerhalen die tegen het evangelie zijn, tot kennis van God. Dus dat is wat we doen! We onderwijzen en bevrijden. We nemen die bolwerken weg in de geest van mensen die zichzelf willen verheffen boven de waarheid van het evangelie, zodat we dan naar binnen kunnen gaan en verlossing in hun leven kunnen zien.

Porpasokh heeft een visie om een gewortelde, groeiende, versterkte kerk te zien, in Iran en de Farsi-sprekende wereld, waar denkwijzen en bolwerken die tegen het evangelie van Christus zijn, worden ontmanteld en neergehaald door de waarheid van Gods woord. 

Ik zocht op internet, deed onderzoek en de doop werd voor mij een kritisch onderwerp. Uiteindelijk vond ik de Porpasokh site en zag dat veel gelovigen hun vragen stellen en antwoord krijgen, en ik werd bemoedigd en vroeg naar de doop, en er kwam een e-mail waarin ik werd voorgesteld aan een voorganger die mijn vragen beantwoordde en mij raad gaf.

Uw website heeft ons geholpen bij pastoraal werk en evangelisatie. We verwijzen mensen naar u door.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.