Kerk stichting

De visie is het planten, voeden en laten groeien van bloeiende, zich voortplantende kerken, in elke stad in Iran, in de hartstalen van alle bevolkingsgroepen van Iran. Zo wordt de boodschap van het evangelie duidelijk begrepen en ontvangen door alle Iraniërs, en is de gemeenschap van de heiligen toegankelijk voor iedereen. 

Transform Iran sticht kerken die geworteld zijn in het Woord van God, gesterkt, toegerust en actief betrokken zijn bij natieveranderende zending. 

Onze familie van kerken omvat 18 landen, waaronder honderden kerken in meer dan 50 steden in Iran. 

Kerken in de diaspora zijn actief betrokken bij de missie om Iran te bereiken, door vrijwilligerswerk en werk voor de verschillende projecten en initiatieven van Transform Iran. 

Kerken in Iran zijn ook actief betrokken bij zending, ondanks de risico's die zij lopen. Het hart voor de verlorenen weegt zwaarder dan de angst voor gevaar. 

Ik was een Mullah, die godsdienstlessen gaf. Twee jaar geleden kwam ik erachter dat ik borstkanker had. Ik werd in contact gebracht met een van de voorgangers die me in contact bracht met Jezus en ondanks mijn ziekte werd er een sprankje hoop in mijn hart ontstoken dat ik zou genezen. Tijdens mijn behandeling heeft de kerk me veel geholpen met onderricht, gebed en ook met emotionele en financiële hulp. Vandaag ben ik volledig genezen en met de hulp van de bediening volg ik een universitaire opleiding om leraar te worden en de jongere generatie kennis te laten maken met Jezus. In de laatste twee jaar dat ik God ken, besefte ik dat Hij mijn voorziener is en een grote en liefdevolle God, ik heb zijn aanwezigheid elke dag in mijn leven gevoeld, ook al was ik een moslim geestelijke, ik heb nooit dit gevoel van Gods aanwezigheid gehad dat ik nu heb. Mijn Heer Jezus Christus leidt en onderwijst mij en gaf mij een nieuw Leven, en nu ben ik heel blij dat ik Hem in mijn leven heb, ik voel Zijn aanwezigheid elke dag en overal en ik ben zo blij dat Hij mij heeft uitgekozen om de ware God te leren kennen.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.