Discipelschap

De kerk groeit en Transform Iran zet zich in om bekeerlingen te discipelen, zodat hun geloof diep geworteld is in het Woord van God. Ons getrainde 'follow-up'-team leidt nieuwe gelovigen door een jaarprogramma, zodat ze de basis van de christelijke leer begrijpen, toegerust zijn om te evangeliseren en ondersteund worden bij het stichten van nieuwe kerken in hun huizen. 

Het discipelschapsmodel van Transform Iran is gebaseerd op 2 Timoteüs 2:2 - "En wat u mij hebt horen zeggen in aanwezigheid van vele getuigen, vertrouwt u toe aan betrouwbare mensen die ook gekwalificeerd zullen zijn om anderen te onderwijzen". Discipelen maken discipelen die discipelen maken; leiders voeden leiders op die leiders opvoeden. Elk van hen wordt volwassen en geeft het geleerde door aan anderen. 

Transform Iran zet zich in om de nodige middelen en instrumenten te verschaffen ter ondersteuning van effectief discipelschap - Bijbels, aanbidding, gebed en devotiemateriaal, bijbelstudiemiddelen, 1:1 begeleiding en mentoring, traumabegeleiding, strategische trainingsevenementen en meer. Deze omvatten: 

  • Bijbelvertaling. Zo'n 26 miljoen Iraniërs hebben het Woord van God niet in hun eigen 'hart'taal. Transform Iran is bezig deze Bijbelarmoede aan te pakken, zodat bekeerlingen in de etnische groepen van Iran het Woord van God in hun hartstaal kunnen lezen en bestuderen, wat zorgt voor een gemakkelijker begrip en een diepere verbondenheid. Nieuwe kerken in etnische gemeenschappen profiteren ook van deze vertalingen en ondersteunen discipelschap, onderwijs, gebed en aanbidding in de harts-talen van elke etnische groep. Hierdoor ontstaan sterkere, langer durende kerken die een echte impact hebben op hun gemeenschappen. U kunt hier meer lezen over ons bijbelvertaalwerk.
  • Media. We zenden live en vooraf opgenomen discipelschapsonderricht uit via satelliet-tv, radio en sociale media. Miljoenen mensen hebben onze op de Bijbel gebaseerde lessen gehoord via de mediadiensten van Transform Iran. 
  • Apologetiek. Porpasokh' betekent 'Vraag & Antwoord' en dat is het hart van ons apologetisch centrum. De Porpasokh-site van Transform Iran trekt elke maand tienduizenden bezoekers en gaat rechtstreeks in op de vragen van mensen die nog steeds bepaalde aspecten van geloof en theologie proberen te begrijpen. Antwoorden worden op de site gepubliceerd zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Tot nu toe zijn er meer dan 5.900 antwoorden gepubliceerd en velen zijn daardoor gesterkt in hun geloof. Lees hier meer.
  • Slachtoffers van trauma, misbruik en verslaving. Transform Iran's Pearl of Persia ministry werkt specifiek met overlevenden van trauma, misbruik en verslaving, en biedt gespecialiseerde begeleiding en discipelschap als ze volledige genezing en vrijheid van hun verleden vinden, hun ware identiteit in Christus ontdekken, en worden vrijgelaten om de volheid van hun roeping na te streven. 
  • Publicaties. Transform Iran beschermt de leerstellige integriteit van de kerk in Iran door het aanbieden van een breed scala aan op de Bijbel gebaseerde discipelschapshulpmiddelen (gedrukt en digitaal) via haar uitgeverij, 222 Publications. 222 Publications identificeert hiaten in gedrukte en digitale media voor de Farsi sprekende kerk en geeft de materialen uit die nodig zijn om in die hiaten te voorzien voor een groeiende wereldwijde kerk. 222 Publications doet dit zo dicht mogelijk bij de kostprijs om te zorgen voor maximale toegankelijkheid van deze middelen voor hen die ze nodig hebben. 
  • Digitale Kerk en Kerkplanting. Discipelschap is relationeel. Jezus discipelde er twaalf, door middel van intentionele, langdurige relaties. De vele kerken van Transform Iran zijn gebouwd op een model van discipelschap en constante groei. Voor de verstrooiden, geïsoleerden en risicogroepen bieden we een digitale kerk. Persian Community Church verzamelt duizenden Farsi(Perzisch)-sprekende christenen uit heel Iran en de rest van de wereld en bouwt een interactieve gemeenschap waar ze samen kunnen bidden, aanbidden, leren en groeien. We zijn momenteel bezig dit aanbod uit te breiden naar de harttalen van Iran. Lees meer over hoe wij 'fysieke' kerken en 'digitale kerk' bouwen . 
  • Vrijheid in Christus. We hebben samengewerkt met de geweldige auteurs van de cursus Vrijheid in Christus, het materiaal vertaald naar het Farsi en aangepast en uitgebreid voor een Iraans publiek. Dit is een essentieel op de Bijbel gebaseerd discipelschap en bevrijdingsinstrument voor christenen, dat ervoor zorgt dat kerken gezond groeien door persoonlijke doorbraak, vrijheid en vruchtbaarheid voor gelovigen. Tot op heden hebben meer dan 1.600 het voltooid. 
  • Bijbelcollege. Voor wie klaar is om dieper te duiken, bieden wij een gratis online Bijbelcursus in het Farsi aan. Ons online Bijbelcollege (met bijna 1.000 actieve geregistreerde studenten) neemt de kostenbarrières voor een dergelijke diepgaande studie van het Woord weg, en biedt duidelijke, goed voorbereide theologische lessen, die diepgaand schalen, om Farsi-sprekende christenen te helpen rijpen in hun geloof en hen toe te rusten voor de bediening. 
  • Trainingsevenementen en conferenties. Evenementen zijn een belangrijke stap in ons discipelschapsprogramma. Deze training en toerusting evenementen bouwen op, ondersteunen en laten de ondergrondse kerk in Iran groeien. Afgevaardigden worden uitgenodigd om samen te komen, te leren, opgebouwd, bijgetankt en verfrist te worden voordat ze met hernieuwd elan en vuur terugkeren naar het zendingsveld. Voor velen zal dit de eerste keer zijn dat ze in zulke grote aantallen bijeenkomen of zo vrijelijk aanbidden. Voor anderen zal het een eerste gelegenheid zijn om in het openbaar te dopen. Ze zijn zeker een essentieel onderdeel van de reis van ondersteuning en ontwikkeling van jonge bekeerlingen tot krachtige leiders. Transform Iran organiseert deze evenementen op veilige locaties in het Midden-Oosten. Duizenden zijn op deze manier getraind en gedisciplineerd. 
  • Follow-up. Het follow-up team ondersteunt bijna elk gebied van de bediening bij Transform Iran. Het getrainde team van adviseurs reageert 1:1 op e-mail, sociale media en telefonische berichten uit Iran, beantwoordt vragen, leidt zoekers naar verlossing, discipelt nieuwe gelovigen en plant huiskerken bij hen thuis. Voor wie dat wil, biedt het team een wekelijks discipelschapsprogramma van een jaar dat bekeerlingen de basisbeginselen van de christelijke leer bijbrengt, hun vragen beantwoordt terwijl ze groeien in geloof, hen traint in evangelisatie en hen uitrust om huisgemeenten te leiden in hun huizen. 

Mijn naam is Shiva en ik ben een Iraanse medische student die in het buitenland studeert. Op een dag stond ik vanwege depressie en angst tijdens een pauze buiten het ziekenhuis en ik huilde. Twee studenten uit India kwamen en nodigden me uit om met hen naar de kerk te gaan. Ik ging en ik hield van de sfeer, maar terwijl zij aanbaden, zei ik: ik wou dat ik in het Farsi kon aanbidden. Ik had mijn leven nog niet aan Christus toegewijd. Ik zocht op internet en vond Transform Iran's Persian Community Church.

Toen ik contact met hen opnam, brachten ze me in contact met een pastor die met me sprak en mijn vragen beantwoordde. Ik gaf mijn leven aan Christus. Ik was vol vreugde. Via Persian Community Church nam ik deel aan de Meeting Tent gebedsbijeenkomsten. Ondertussen werd ik gediscipeld door dezelfde pastor die mij (op afstand) tot de Heer leidde. Naarmate mijn geloof groeide, bleef de follow-up van Transform Iran mij regelmatig ontmoeten en discipelen. Deze reis leidde ertoe dat ik me inschreef voor het Bible College waar ik nu studeer. Overigens had ik de gelegenheid om naar Iran te reizen. Ik deelde het met mijn zus. Zij wilde de voorganger ontmoeten die mij gediscipeld had. We maakten contact en hij leidde haar ook tot de Heer!

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.