Transformatie

Het doel is niet een grote Kerk die los staat van de rest van de bevolking. Wij willen een Kerk zien die volledig geïntegreerd is in de samenleving, die elke bevolkingsgroep bereikt in hun eigen "hart"-taal en elke persoon, van de meest gerespecteerde academici, invloedrijke zakelijke leiders en religieuze leraren, tot de armen, de verwaarloosden en de analfabeten. Een kerk die de transformerende, genezende kracht van het evangelie in het hele land uitdraagt en werkelijk levens en een hele natie - Iran - voor Christus verandert. Wij geloven dat Iran van daaruit de hele regio zal beïnvloeden met de liefde en de kracht van Jezus Christus. Blijvende, transformerende verandering. 

De initiatieven van Transform Iran zijn gericht op de langetermijnvisie van een herstelde natie. We overwegen alle mogelijkheden en scenario's, luisteren naar de leiding van de Heilige Geest en vernieuwen en pionieren voortdurend hoe bediening in Iran eruit ziet. Wij streven ernaar het beste te halen uit elke technologische ontwikkeling, te reageren op elke verandering in het sociaal-politieke landschap en strategisch te bouwen. De toekomst van een natie staat op het spel. 

Deze visie op transformatie wordt gereproduceerd door de honderden ondergrondse kerken die we in Iran hebben geplant. Kerken die actief streven naar impact in hun gemeenschappen en in hun land.  

Wij treffen ook praktische voorbereidingen voor wanneer de deuren in Iran opengaan, zodat wanneer het zover is, de kerk klaar is, over de nodige middelen beschikt en in staat is de oogst voor Christus binnen te halen. Het begint met de ontwikkeling van leiderschap. Mensen zijn de valuta van de hemel! Transform Iran ontwikkelt doelbewust leiders met een breed scala aan vaardigheden, passies en roepingen die klaar staan om hun plaats in te nemen als de deuren weer opengaan. De missie is om dienende leiders toe te rusten en voor te bereiden met de nodige invloed, autoriteit en zalving die een blijvende transformerende verandering teweegbrengen. 

Strategische initiatieven houden de verschillende bevolkingsgroepen in Iran voor ogen. Bijbels in elke harts taal, hulp voor mensen in praktische nood, sociaal-politieke oplossingen, adviseurs voor de gebrokenen, leraren en onderwijsmateriaal voor de kinderen, zakelijke leiders, beïnvloeders in de media en de kunst, geleerden en academici en evangelisten. 

Ik kwam als een vreemdeling tussen mijn familieleden, leeg van emotie en woede, leeg van mezelf en verward, tussen zijn en niet zijn. Ik zag mezelf als een woestijn die probeerde te schreeuwen en te vechten met de droogte van zijn stilte. Nu zie ik mezelf als een levende grond die kan ademen. Ik heb ontdekt hoe ik het leven kan leven en het kan doorgeven aan anderen. Nu kan ik leven zonder woede en wrok, angst en afwijzing. Ik ben opnieuw geboren.

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.