Evangelisation

Det finns en övernaturlig nåd i Iran - som aldrig förr. Människorna är hungriga efter sanningen och öppna för evangeliet. Men evangeliet måste delas, för "hur kan de tro på den som de inte har hört talas om?". Romarbrevet 10:14 

Transform Iran förkunnar evangeliet för iranier genom en rad olika medier och personligen. Vårt utbildade uppföljningsteam är redo att engagera sig 1:1 med sökare.  

Vi är pionjärer inom initiativ som garanterar att varje folkgrupp i Iran, oavsett social ställning, utbildning eller etnisk tillhörighet, har möjlighet att höra evangeliet på sitt eget språk och bli förvandlade av Kristi kärlek. Dessa initiativ omfattar bland annat följande: 

  • Bibelöversättning. Cirka 26 miljoner iranier har inte Guds ord på sitt eget "hjärtespråk". Transform Iran arbetar med att ta itu med denna bibelfattigdom så att evangelisationen bland Irans etniska grupper kan bli effektivare och så att det kan grundas församlingar som håller och växer. Du kan läsa mer om vårt arbete med bibelöversättning här
  • Media. Vi sänder live och förinspelade evangeliepresentationer via satellit-tv, radio och sociala medier. Miljontals människor har hört evangeliet genom våra medietjänster
  • Apologetik. "Porpasokh" betyder "fråga och svar" och det är kärnan i vårt apologetiska center. Transform Irans Porpasokh-webbplats lockar tiotusentals besökare varje månad och svarar direkt på sökarnas frågor. Svaren publiceras på webbplatsen så att andra kan dra nytta av dem. Hittills har mer än 5 400 frågor besvarats på webbplatsen och många har kommit till frälsning som ett resultat av detta. Läs mer här.
  • Offer för trauma, övergrepp och missbruk. För de miljontals människor i Iran som har att göra med tidigare och pågående trauman, missbruk och beroende finns det en särskilt djup känsla av ovärdighet och hopplöshet. Transform Irans tjänst Pearl of Persia arbetar särskilt med dessa människor i åtanke och skapar skräddarsydd evangelisation som talar om hopp, läkning och identitet. 
  • Insatser i Iran. De troende i Iran är passionerade för att se andra känna Kristi livsförändrande kraft i sina liv och aktivt dela med sig av den till andra. Vi stöder på distans genom utbildning, tillhandahållande av biblar och lärjungaprogram för dem som har kommit till tro. 
  • Insatser via Turkiet. Transform Iran genomför varje år riktade evenemang i Turkiet, som är det mest populära turistmålet för iranier. Varje år besöker mer än 2 miljoner iranier Turkiet. Iranier reser också regelbundet till Turkiet i affärer och köper tusentals fastigheter varje år. Våra utbildade evangelister reser till områden som är populära bland iranier och delar evangeliet med dem. Många har blivit frälsta på detta sätt och återvänt till Iran där de har grundat husförsamlingar. Vårt uppföljningsteam stöder sedan dessa kyrkor på distans (se Lärjungaskap).

Jag var ute i Istanbul som en del av ett uppsökarteam. Vi letade efter iranska turister. Vi träffade en familj och delade de goda nyheterna med dem. Vi gav dem också gåvor som skulle ge dem fri tillgång till Bibeln och andra kristna resurser på nätet. Pappan berättade för mig att han trodde på Jesus och ville bli kristen men att han inte visste var han skulle börja eller vad han skulle göra. Detta var sista dagen på deras resa till Istanbul - de skulle åka tillbaka till Iran samma eftermiddag. Hans fru blev också alltmer glad när hon hörde oss berätta. Hon var ivrig att ge sitt hjärta till Jesus Kristus, vilket hon gjorde direkt där och blev troende. Hennes man såg henne överlämna sitt liv till Jesus och han bekände också sin kärlek till Jesus, ångrade sin synd och gav sitt hjärta till Jesus. De var så lyckliga på grund av detta ögonblick! De ville bjuda oss på glass för att fira! De är nu tillbaka i Iran och jag håller kontakt med hustrun och hjälper henne att växa i sin tro.

Donera idag

Pengarna går direkt till att se till att evangeliet förkunnas, att konvertiter får sina rötter i Ordet och att ledare bildas som kommer att ge Kristi förvandlande kärlek till Iran - och vidare.