Ons werk

Het evangelie verkondigen, kerken planten, gelovigen discipelen maken, leiders ontwikkelen, een land omvormen...

Ons brede scala aan projecten en initiatieven ondersteunt de drie pijlers evangelisatie, discipelschap en transformatie.

Impact

Lees over de impact van ons werk via individuele getuigenissen. Filter op uw interessegebied om te zien wat de Heer vandaag in Iran doet.

Lees

Leer

Leer over het leven in Iran, de geschiedenis, de mensen en de behoefte. Wat zijn de problemen waar Iraniërs vandaag de dag mee te maken hebben? Geweldig hulpmiddel voor gebedsstrijders.

Leer

Doneer vandaag

Fondsen worden rechtstreeks gebruikt om ervoor te zorgen dat het evangelie wordt verkondigd, dat bekeerlingen worden geworteld in het Woord en dat leiders worden gevormd die de transformerende liefde van Christus in Iran - en daarbuiten - zullen brengen.