Vårt arbete

Förkunna evangeliet, plantera församlingar, lära upp troende, utveckla ledare, förvandla en nation.

Vårt breda utbud av projekt och initiativ stöder alla de tre grundpelarna evangelisation, lärjungaskap och förvandling.

Effekt

Läs om effekterna av vårt arbete genom enskilda vittnesmål. Filtrera efter ditt intresseområde för att se vad Herren gör i Iran idag.

Läs

Lär dig

Lär dig mer om livet i Iran, historien, folket och behoven. Vilka är de problem som iranierna står inför i dag? Ett utmärkt verktyg för bönekrigare.

Lär dig

Donera idag

Pengarna går direkt till att se till att evangeliet förkunnas, att konvertiter får sina rötter i Ordet och att ledare bildas som kommer att ge Kristi förvandlande kärlek till Iran - och vidare.